Nyheter

Ledig stilling som Rådmann

Vil du lede en kystkommune i en tid med høy endringstakt?

Regulering Nesvåg, Sokndal kommune. Tilleggsvarsling

Prosjektil Areal AS varsler i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8, på vegne av grunneiere i Nesvåg ,om utvidelse av plangrense for Reguleringsplan Nesvåg.

3 ledige stillinger som servicetekniker ved Tellenes ...

Siemens lyser ut 3 ledige stillinger som servicetekniker ved Tellenes Vindpark i Sokndal.

Høring - Endring av minsteareal for hjort i Sokndal kommune

Sokndal kommune har mottatt forslag om å senke minstearealet for hjort fra 10.000 daa til 5.000 daa. Hjemmelen til å endre minstearealet er gitt i forskrift av 22. mars 2002 nr. ...

Arbeidsgruppe Cittaslow

Formannskapet i fungerer som Cittaslowråd. I tillegg skal det etableres en frivillig arbeidsgruppe, hvor det er spesielt viktig at også ungdommer er med.

Digitale forsendelser fra kommunen med SvarUt

Sokndal kommune arbeider aktivt med å digitalisere tjenester for å gi bedre service og raskere svar på henvendelser.

Sokndal folkebibliotek

Vi har fått ny hjemmeside.

Lensmannskontoret i Sokndal foreslås opprettholdt

Politimesteren i Sør-Vest politidistrikt har i morges informert kommunens administrative ledelse om at han går for å opprettholde lensmannskontoret i Sokndal.

Sokndal kino

Hva skjer?

Revy - Jakten på ....????

Premiere torsdag 9.mars kl 19:00 Fredag ...

Vis hele kalenderen

Selvbetjening

Sokndal kommune tilbyr selvbetjening for elektroniske skjema.

Kontakt oss

Sokndal Kommune
Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Tlf: 51 47 06 00 - Faks: 51 47 06 01
Brannvakt: 900 86 379
postmottak@sokndal.kommune.no

Åpningstider: 07.30 - 15.00
Org.nr. 964 965 692

Oversikt over ansatte
Ordfører

Visit Sokndal

Se vår fine video! 

Video: Visit Sokndal

Brosjyre Sokndal

Brosjyre - bilde 2016