Nyheter

Informasjon fra Dalane Friluftsråd

Dalane Friluftsråd arrangerer sommerleir og friluftsskole i skolens sommerferie.

Varsel om utvidet planområde for sentrumsplanen del A, Hauge

Prosjektil Areal AS varsler i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, på vegne av Sokndal kommune, om utvidelse av plangrense for sentrumsplanen del A, Hauge sentrum.

Utspyling av det kommunale ledningsnettet

Det vil i perioden uke 17-21 bli foretatt spyling av det kommunale ledningsnettet for Hauge og Åna Sira vannverk

Åpning av sykkelrasteplass i Jøssingfjord fredag 22. april ...

Det inviteres til åpning av sykkelrasteplass i den gamle tunellen i Jøssingfjord fredag 22. april kl. 12. Velkommen!

Prospekt Ny kommune Sokndal - Eigersund - Lund

Her kan dere lese forhandlingsutvalgets forslag til organisering av ny kommune med bakgrunn i Sokndal, Eigersund og Lund

Sokndal Info for april

Sokndal Info for april med informasjon fra kommunen, Cittaslow, lag/foreninger, kinoprogram m.v.

Forslag til planprogram Rekefjord Øst

Rekefjord Øst - Deponi for farlig avfall

Sokndal kino

Selvbetjening

Sokndal kommune tilbyr selvbetjening for elektroniske skjema.

Kontakt oss

Sokndal Kommune
Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Tlf: 51 47 06 00 - Faks: 51 47 06 01
Brannvakt: 900 86 379
postmottak@sokndal.kommune.no

Åpningstider: 07.30 - 15.00
Org.nr. 964 965 692

Oversikt over ansatte
Ordfører

Visit Sokndal

Se vår fine video! 

Video: Visit Sokndal

Brosjyre Sokndal

Brosjyre - bilde 2016