Nyheter

Sokndal Info for februar

Sokndal Info for februar med informasjon fra kommunen, Cittaslow, lag/foreninger, kinoprogram m.v.

Offentlig ettersyn: Detaljregulering for Industriområde ...

Detaljregulering for Industriområde Rekefjord Øst 2, plan ID: 2014002 legges ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. Etter 1.gangs ...

Gatelys mellom Løvås og Kjelland

Det er nå satt opp gatelys fra Løvås – krysset og helt fram til Kjelland/Stranda.

Vinterfriluftskole

Liker du fysisk aktivitet ute og kan tenke deg ei uke med ski og snø aktiviteter i vinterferien er dette noe for deg.

Kunngjøring – Mindre endring av reguleringsplan for Øyno

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 vedtok Hovedutvalg for Landbruk, miljø og teknikk den 09.12.2015 mindre endring av reguleringsplan for Øyno.

Åpningstid landbrukskontoret 14.januar

Landbrukskontoret holder åpent fra kl. 08-15.00 torsdag 14.januar

Kulturminneplan 2015 - 2025

Plan for kulturminner og kulturmiljøer i Sokndal kommune 2015 – 2025 selges på Servicekontoret, Soknatun for kr 150,-

Trafikksikker kommune

Sokndal kommune ble som 18. kommune i Norge, og den første på Sør-Vestlandet godkjent som Trafikksikker kommune

Sokndal kino

Selvbetjening

Sokndal kommune tilbyr selvbetjening for elektroniske skjema.

Kontakt oss

Sokndal Kommune
Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Tlf: 51 47 06 00 - Faks: 51 47 06 01
Brannvakt: 900 86 379
postmottak@sokndal.kommune.no

Åpningstider: 07.30 - 15.00
Org.nr. 964 965 692

Oversikt over ansatte
Ordfører

Visit Sokndal

Se vår fine video! 

Video: Visit Sokndal