Nyheter

Asfaltering Kvassåsveien

Asfaltering av Kvassåsveien er bestilt og planlagt utført i september. Jobben utføres av Veidekke Industri AS.

Sokndal Info for juli og august

Sokndal Info for juli og august. Informasjon fra kommunen, Cittaslow og frivillige organisasjoner. Dette er siste gang Sokndal Info blir utgitt, fordi dette er et av flere ...

Fylkesveier får forkjørsrett

Fra og med fredag 8/7-16 forkjørsregulerer Statens vegvesen fire fylkesveier i Sokndal og delvis i Eigersund

Badeplassen Halen er stengt

Det er foretatt undersøkelser av badevannskvaliteten i Sokndal, og badeplassen på Halen er stengt inntil videre. Vannkvaliteten i Åna Sira, i Linepollen og i Sokna er ...

Reguleringsplan på offentlig ettersyn - Reguleringsplan - ...

Detaljreguleringsplan for Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog – Sogndalstrand legges ut til offentlig ettersyn og høring i medhold av plan- og bygningslovens ...

Privat detaljregulering KNA Raceway Kroheia - ...

Detaljreguleringsplan for Motorsportsenter Kroheia – gnr. 56, bnr. 1 m.fl. Planen legges ut til høring og offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og § ...

Sokndal kommune er nå på Facebook

Sokndal kommune sin Facebook-side er ment som en ekstra informasjonskanal. På denne siden vil vi dele nyheter, informasjon om aktiviteter med mer.

Ferieavvikling ved Teknikk- og miljøetaten

Med grunnlag i redusert bemanning ved Teknikk- og miljøetaten sin stab på rådhuset, vil det dessverre bli stengt for kundehenvendelser i perioden uke 28, 29 og 30 (11. - 29. juli) ...

Sokndal kino

Hva skjer?

Helgesprell

Heroes of Haua arrangerer helgesprell ...

Åpen dag på Tellenes - Titania

Søndag 28. august 2016, kl. 1200 - 1500

Vis hele kalenderen

Selvbetjening

Sokndal kommune tilbyr selvbetjening for elektroniske skjema.

Kontakt oss

Sokndal Kommune
Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Tlf: 51 47 06 00 - Faks: 51 47 06 01
Brannvakt: 900 86 379
postmottak@sokndal.kommune.no

Åpningstider: 07.30 - 15.00
Org.nr. 964 965 692

Oversikt over ansatte
Ordfører

Visit Sokndal

Se vår fine video! 

Video: Visit Sokndal

Brosjyre Sokndal

Brosjyre - bilde 2016