Nyheter

Reguleringsplan på offentlig ettersyn - Reguleringsplan - ...

Detaljreguleringsplan for Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog – Sogndalstrand legges ut til offentlig ettersyn og høring i medhold av plan- og bygningslovens ...

Privat detaljregulering KNA Raceway Kroheia - ...

Detaljreguleringsplan for Motorsportsenter Kroheia – gnr. 56, bnr. 1 m.fl. Planen legges ut til høring og offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og § ...

Sokndal kommune er nå på Facebook

Sokndal kommune sin Facebook-side er ment som en ekstra informasjonskanal. På denne siden vil vi dele nyheter, informasjon om aktiviteter med mer.

Ferieavvikling ved Teknikk- og miljøetaten

Med grunnlag i redusert bemanning ved Teknikk- og miljøetaten sin stab på rådhuset, vil det dessverre bli stengt for kundehenvendelser i perioden uke 28, 29 og 30 (11. - 29. juli) ...

Åpning av Hauge Park

Velkommen til åpning av Hauge Park fredag 17. juni kl. 1600. Ta med grillmat - vi ordner med griller. Gratis is til de 300 første.

Sokndal folkebibliotek

Er du mellom 7 og 13 år (i 2016), bli med og lag en bokorm på biblioteket. Hvor lang tror du bokormen blir? Lesekort hentes på biblioteket. * Les ei bok *Fyll ut et lesekort * ...

Ny nasjonal IKT-løsning for fastlegeordningen

Mandag 6. juni kommer det en ny nasjonal IKT-løsning for fastlegeordningen.

Sokndal kino

Hva skjer?

Åpen dag på Tellenes - Titania

Søndag 28. august 2016, kl. 1200 - 1500

Vis hele kalenderen

Selvbetjening

Sokndal kommune tilbyr selvbetjening for elektroniske skjema.

Kontakt oss

Sokndal Kommune
Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Tlf: 51 47 06 00 - Faks: 51 47 06 01
Brannvakt: 900 86 379
postmottak@sokndal.kommune.no

Åpningstider: 07.30 - 15.00
Org.nr. 964 965 692

Oversikt over ansatte
Ordfører

Visit Sokndal

Se vår fine video! 

Video: Visit Sokndal

Brosjyre Sokndal

Brosjyre - bilde 2016