Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Aktuelt

Årlig rullering av handlingsplan for trafikksikkerhet, fysiske tiltak 2022

   

Sokndal kommune arbeider målrettet og kontinuerlige med å gjøre veinettet best mulig med tanke på trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø for alle trafikantgrupper, og med et særlig fokus på de som går og sykler. Blant annet utfører vi årlig mange mindre fysiske trafikksikkerhetstiltak for å ivareta skoleveiene.

Sokndal kommune skal hvert år kartlegge trafikksikkerhets utfordringer slik at vi kan utarbeide gode tiltak. Vi ber deg derfor sende inn innspill til mindre fysiske trafikksikkerhetstiltak.

Vi vil gjøre en helhetlig vurdering av innkomne forslag og prioriterer ut i fra de tekniske og økonomiske rammer vi har. Trafikksikkerhetsgruppen i kommunen går gjennom innspillene i september og lager et forslag på prioriterte tiltak i handlingsplanen for 2022 som sendes til LMT (trafikksikkerhetsutvalget) for godkjenning. 
Dette danner videre grunnlag for søknader om trafikksikkerhetsmidler fra Rogaland Fylkeskommune.

Har du innspill?

Har du innspill til mindre fysiske trafikksikkerhetstiltak ber vi deg fylle ut utfyllingsmalen som følger:

Felt merket med * må fylles ut

Dersom du har bilde av den konkrete utfordringen ber vi om at dette sendes manuelt til postmottak@sokndal.kommune.no merket med "Innspill trafikksikkerhet 2022"

Frist for å komme inn med innspill 01.09.2022.

Til toppen