Aktuelt

Asfaltering birkelandsveien

Tirsdag den 03. desember asfalterer Sokndal kommune en kort strekning – kanskje opp mot 400 meters lengde, mellom Åvendal v/Fv44 og Birkeland.  

Strekning er markert med blått i kartet under. Det blir i samme forbindelse asfaltering ved en av feristene på Vatland.

Jobben starter kl. 07.00 og avsluttes samme dag / ettermiddag.

Veien stenges for gjennomkjøring i perioden.

Dette til orientering!

Til toppen