Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Aktuelt

Detaljregulering for Sandbekk gnr. 15 bnr. 3 m.fl. på høring og offentlig ettersyn

Klikk for stort bilde 

Høring og offentlig ettersyn - 1.gangs behandling Detaljregulering for Sandbekk gnr. 15 bnr. 3 m.fl.

I henhold til plan- og bygningsloven §§5-2 og 12-10 legges Detaljregulering for Sandbekk - gnr. 15 bnr. 3 m.fl. ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i hovedutvalg for landbruk, miljø og teknikk 07.09.2020 i sak 035/20.

Planforslaget er en detaljregulering av eksisterende industriområde på Sandbekk i Sokndal kommune. Planområdet omfatter det gamle gruveområdet til Titania på Sandbekk, og inneholder en del gamle fabrikkbygg som ikke lenger er i bruk til gruvedrift. 

Merknader kan rette skriftlig til Sokndal kommune, Gamleveien 20 4380 Hauge i Dalane eller på e-post til postmottak@sokndal.kommune.no

 

Høringsfristen er satt til 30.10.2020

 

Til toppen