Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Aktuelt

Varsel om oppstart av reguleringsendring 1111-2016005 Detaljregulering Nesvåg havn

Sokndal kommune varsler med dette på vegne av Dalane Byggsøk AS oppstart av arbeidet med endring/justering av 1111-2016005 Detaljregulering Nesvåg havn.

 Klikk for stort bilde 

Dalane Byggsøk AS har på oppdrag fra hjemmelshaver av gnr. 86 bnr. 38 og gnr. 86 bnr. 47 igangsatt arbeid med justering av arealformål på deler av området regulert til NT slik at en får et arealformål som samsvarer med hjemmelshavere sine ønsker om utviklingsmuligheter av sine eiendommer. 

 

Endringen består hovedsakelig av å åpne for fritidsbebyggelse og rorbu utleie i eksisterende bygg, lik arealformål NH vest for NT. Det er ikke snakk om å åpne for nye bygg, men en større fleksibilitet av allerede bygge godkjente bygg.

 

Uttalefrist er satt til 13.11.2020

 

 

 

Merknader til endringsforslaget sendes til Dalane Byggsøk AS.

E-post: erik@dalane-byggsok.no

Postadresse: Dalane Byggsøk AS, Postboks 13, 4381 Hauge i Dalane

 

Kopi av merknad sendes til Sokndal kommune.

E-post: postmottak@sokndal.kommune.no

Postadresse: Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane

Til toppen