Aktuelt

Varsel om oppstart: Detaljregulering Åros gnr. 53 bnr. 6

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 og § 12-9 gis det melding om at følgende reguleringsarbeid er satt i gang:

Detaljregulering Åros gnr. 53 bnr. 6, Kleivo, Sogndalstrand PlanID: 1111-2019-001

 

Formålet med planen er å regulere for 3 boligtomter med småhusbebyggelse med dispensasjon fra KML §20- i fredningsområdet Sogndalstrand kulturmiljø. Utarbeidelse av plan for bygging av 2 boligtomter i vernesone C4 og 1 boligtomt i vernesone B.  Øvrige regulerte ubebygde boligområder på gnr. 53 bnr. 6 omreguleres til LNFR.

Merknader og relevante innspill for planarbeidet sendes skriftlig til ARC Arkitektur as
Hulda Garborgs veg 2, 4344 BRYNE eller info@arc.no innen 20.01.2020.

For mer informasjon trykk her

Til toppen