Aktuelt

Vil du bli meddommer?

Klikk for stort bildeKommunestyret velger hvert fjerde år meddommere til Gulating lagmannsrett, Dalane tingrett og Lista jordskifterett. I tillegg trenger vi kandidater som skjønnsmedlemmer.

Ikke-juridisk person

Meddommer er en ikke-juridisk person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettsaker. Både i tingretten og lagretten deltar meddommere ved behandling av straffesaker.

Hvem kan være meddommer?

Vi er ute etter en allsidig sammensetning. De som velges bør derfor best mulig representerer aller deler av befolkningen. Lovverket stiller krav til de som velges:

  • Du må være mellom 21 og 70 år ved valgperiodens start. (Det er ingen øvre aldersgrense for skjønnsmedlemmer).
  • Du må snakke og forstå norsk.
  • Det er krav til vandel.
  • Du må bo i Sokndal kommune og være norsk eller nordisk statsborger, eller innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de 3 siste årene.
  • Samme person kan ikke velges til både å sitte i utvalget til lagmannsretten og tingretten.
  • Personer som blir valgt til lagmannsretten eller tingretten er valgbare til jordskifteretten og som skjønnsmedlemmer.
  • Du kan bruke vanlige digitale verktøy.

Kan du tenke deg å bli meddommer? 

Ta kontakt med servicekontoret på tlf. 51 47 06 00 eller send en epost til postmottak@sokndal.kommune.no 

Kontakt oss

Eline Nesvåg
Konsulent
E-post
Telefon 51 47 06 02
Til toppen