Ansattoversikt

Ansattoversikt


Levekår

Ansatte i avdelingen Levekår
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
51 47 04 88
51 47 04 80

Besvares innen en uke.
Haster det å få kontakt:
Omsorgskontoret 51 47 04 72

Dette er en offentlig mail,
sensitive personopplysninger skal ikke skrives her.

Demenskoordinator

Besvares innen en uke.
Haster det å få kontakt:
Omsorgskontoret 51 47 04 72

Dette er en offentlig mail,
sensitive personopplysninger skal ikke skrives her.

Kreftkoordinator
116117

51 49 43 43 / 51 79 98 00

116117

38 32 10 88

For innbyggere bosatt i Åna-Sira - utenom tidspunkt for dag-legevakt 

 

51 47 04 72
51 47 06 80

Telefaks: 51 47 06 81

Leder SFO 51 47 07 19
51 46 84 00

Åpent sentralbord kl. 08.00-15.00.

Ved akutthendelser utenom arbeidstid:

Barnevernvakt 40 03 45 73

 Klikk for stort bilde  

Helsesykepleier 51 47 07 09 969 44 135
Jordmor 51 47 06 84 476 92 191
Kontaktperson psykisk helsetjeneste 51 47 06 67
Fysioterapeut - Manuellterapeut 940 02 075
Kommunalsjef levekår 51 47 06 06 412 31 989
51 47 07 10
Prosjektleder Jøssingfjord vitenmuseum
Helse og velferdsleder 51 47 06 86
Biblioteksjef
Barneansvarlig psykisk helsetjeneste 51 47 06 70
Ruskonsulent 51 47 06 61 404 12 747
Rådgiver 51 47 06 40 992 35 408
Psykolog 51 47 06 68
Enhetsleder 51 47 04 91 404 47 163
Koordinator barn og ungdom 996 22 768
Konsulent 51 47 04 72
Kulturskolerektor 51 47 06 42
Pedagogisk veileder 51 47 06 43
Kommuneoverlege 51 47 06 15
Rådgiver 51 47 06 24
Ergoterapeut 400 20 994
Kinosjef 969 47 830
Enhetsleder 51 47 04 90 404 47 164
Fysioterapeut - Manuellterapeut 940 02 075
Ledende helsesykepleier 51 47 06 85 969 42 943
Sykepleier 51 47 06 91
Omsorgsleder 51 47 04 75 404 47 162

 

 

 

Til toppen