Nyheter

Nye telefontider legekontoret

Legekontoret endrer telefontidene fra 2. januar 2019

Ny versjon av Se eiendom

Se eiendom er ei av Kartverkets mest populære tenester med 8,8 millionar klikk i året. No lanserer de ein ny versjon som mellom anna er betre tilpassa mobil.

Svømmebassenget er åpent igjen

Bassenget er nå åpent igjen

Pendlerparkeringen er åpen

På pendlerparkeringen er det også ladestasjon for elbiler, informasjon, beplantning, sykkel- og mopedparkering.

Legatmidler 2018

Grunnet lav rente og lite midler til fordeling, har legatstyret bestemt at det ikke vil bli utbetalt legatmidler i år.

Jul i Sokndal

Program førjulstiden i Sokndal.

Tilskuddsordning for inkludering av barn i ...

Offentlige instanser, private aktører og lag/foreninger kan nå søke om støtte til prosjekter rettet mot inkludering av barn i lavinntektsfamilier.

Rullering av trafikksikkerhetsplan

Sokndal kommunes trafikksikkerhetsplan skal rulleres og i den forbindelse trenger vi innspill fra deg.

Sokndal kino

Selvbetjening

Sokndal kommune tilbyr selvbetjening for elektroniske skjema.

Kontakt oss

Sokndal Kommune
Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Tlf: 51 47 06 00 - Faks: 51 47 06 01
Brannvakt: 900 86 379
postmottak@sokndal.kommune.no

Åpningstider: 07.30 - 15.00
Org.nr. 964 965 692

Oversikt over ansatte
Ordfører

Visit Sokndal

Se vår fine video!

Video: Visit Sokndal

Brosjyre Sokndal

Brosjyre - bilde 2016