Nyheter

Kvalitet på badevann

Resultat av badevannsprøver fra Åna Sira, Linepollen og Halen.

Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn

Du kan nå undersøke om du står i kommunens manntall til Stortings- og Sametingsvalget 2017

Endret krav til 200-årsflom - mulige konsekvenser for ...

Sokndal kommune fikk 20.6.2017, informasjon fra NVE om kraftig økning av krav til 200- årsflom. Kommunens flomsonekart tar derfor ikke lenger tilstrekkelig høyde for fremtidig ...

Varsel om utvidet planområde for detaljreguleringsplan for ...

Prosjektil Areal AS varsler med dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, på vegne av Sokndal kommune, om ny utvidelse av plangrense for detaljreguleringsplan for Sokna. ...

Statusmelding fra Hauge vannverk

Dette er en statusmelding fra Hauge vannverk i Sokndal kommune, tirsdag den 04. juli klokken 1100: Vannverket har i dag normal produksjon.

Offentlig ettersyn detaljregulering for Nesvåg havn

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Nesvåg havn ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i hovedutvalg for Landbruk miljø ...

HAUGE VANNVERK - STATUS KL 1130 MANDAG 03.07.2017:

Koking av vann - ledningsbrudd i Rugedal.

Den nye Prestbrua ble åpnet i dag

Den nye Prestbrua ble i dag åpnet av fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal. SFO bidro med flott sang. Rolf Støle var den første som passerte brua og fikk blomster av ...

Sokndal kino

Hva skjer?

Barnefestival 26/8-17

for alle barn i alle aldere

Vis hele kalenderen

Selvbetjening

Sokndal kommune tilbyr selvbetjening for elektroniske skjema.

Kontakt oss

Sokndal Kommune
Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Tlf: 51 47 06 00 - Faks: 51 47 06 01
Brannvakt: 900 86 379
postmottak@sokndal.kommune.no

Åpningstider: 07.30 - 15.00
Org.nr. 964 965 692

Oversikt over ansatte
Ordfører

Visit Sokndal

Se vår fine video!

Video: Visit Sokndal

Brosjyre Sokndal

Brosjyre - bilde 2016