Nyheter

Streaming av kommunestyrets møte i kveld - mandag 17. juni

Du inviteres til å følge kommunestyrets møte i kveld via streaming. Se link nedenfor.

Opprustning FV33 Gamleveien

Opprustning av Gamleveien FV33 starter i løpet av kort tid.

Brannforebygging - https:\\branntips.no

Hjelp oss å forebygge brann!

Arrangementer i Sokndal

Vi vil gjerne oppdatere kalenderen på kommunens hjemmeside med informasjon om ditt arrangement!

Godkjente valglister - offentlig ettersyn

De godkjente listeforslagene (de offisielle valglistene) til kommunestyrevalget 9. september 2019 legges med dette ut til offentlig gjennomsyn, jf. valgloven § 6-7.

Ledig stilling som Kommunalsjef Levekår

Kommunalsjef Levekår vil ha et samordnet ansvar for kommunens tjenestetilbud innenfor tjenesteområdene omsorg, helse og velferd, oppvekst, skole og kultur. Stillingen inngår i ...

Avtalen med Titania fortsetter

Sokndal kommune er veldig godt fornøyd med at avtalen mellom Titania AS og Sokndal kommune vedrørende barneaktivitet fortsetter.

Sokndal kino

Hva skjer?

Tur til Danseberget - med dans og ...

Lørdag 22.6 kl. 13.00 arrangeres det dans ...

St. Hans feiring i Linepollen

Søndag 23. juni kl. 18.00 inviterer Sokndal ...

Konsert med Bent og drengerne + en pige ...

Fredag 5. juli, kl. 21.00: Konsert med Bent ...

Vis hele kalenderen

Selvbetjening

Sokndal kommune tilbyr selvbetjening for elektroniske skjema.

Kontakt oss

Sokndal Kommune
Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Tlf: 51 47 06 00 - Faks: 51 47 06 01
Brannvakt: 900 86 379
postmottak@sokndal.kommune.no

Åpningstider: 07.30 - 15.00
Org.nr. 964 965 692

Oversikt over ansatte
Ordfører

Visit Sokndal

Se vår fine video!

Video: Visit Sokndal

Brosjyre Sokndal

Brosjyre - bilde 2016