Nyheter

Digitalisering av fakturautsendelsen

Sokndal kommune arbeider med innføring av ny rutine for distribusjon av fakturaer for å øke graden av digital utsendelse.

Årsregnskap for Sokndal kommune 2018

Netto driftsresultat ble kr. 8.876.074,- dvs. 3% av driftsinntektene. Etter avsetninger er det et udisponert (overskudd) på kr. 8.175.398.

Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ...

Det er to søknadsfrister og én utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd per år.

Helsesykepleier ved helsestasjonen

Sokndal kommune har i dag ansatt Kjersti Berge som helsesykepleier ved helsestasjonen.

Elektronisk timebestilling på legekontoret

Legekontoret har tatt i bruk elektronisk timebestilling.

Nå skal alle små vannforsyningsanlegg registreres

Brønner som gir drikkevann til mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig, skal registreres hos Mattilsynet. Dette gjelder også for eksempel tjern og bekker.

eFaktura og AvtaleGiro

Sokndal kommune oppfordrer innbyggere til å ta i bruk digitale betalingsmetoder for kommunale fakturaer. Fordelene er mange, både for innbyggere og kommunen. eFaktura og ...

Barnevernsvakt

Vi ser at flere medier rapporterer at Sokndal kommune ikke har barnevernsvakt, dette på bakgrunn av opplysninger fra Fylkesmannen i Rogaland.

Sokndal kino

Selvbetjening

Sokndal kommune tilbyr selvbetjening for elektroniske skjema.

Kontakt oss

Sokndal Kommune
Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Tlf: 51 47 06 00 - Faks: 51 47 06 01
Brannvakt: 900 86 379
postmottak@sokndal.kommune.no

Åpningstider: 07.30 - 15.00
Org.nr. 964 965 692

Oversikt over ansatte
Ordfører

Visit Sokndal

Se vår fine video!

Video: Visit Sokndal

Brosjyre Sokndal

Brosjyre - bilde 2016