Nyheter

Høring og offentlig ettersyn - 1. gangs behandling - ...

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10 legges Detaljreguleringsplan for Stien ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Hovedutvalg for ...

Avtale om fjerning av Bunnpris bygget

Sokndal kommune har inngått avtale med Skoga Eiendom om at Bunnpris-bygget blir fjernet snarest mulig og senest innen 1. september 2018.

Endring i Teknikk- og miljøetaten fra 31. mars 2018

Teknikk- og miljøetatens stab, driftsleder og ledende renholder ble i dag kl 14 orientert om at kommunalsjef Roger Egeli, etter egen anmodning, har blitt innvilget fratredelse fra ...

Kunngjøring - Detaljregulering Nesvåg havn

Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt Detaljregulering Nesvåg havn i møte 05.03.18, sak 013/18.

Ny leverandør av bedriftshelsetjeneste i Sokndal kommune er ...

Representant fra HMS 365 Eli Anne Takle var til stede på gårsdagens AMU møte. Her ble årshjul og handlingsplan for BHT vedtatt. Arbeid med overordnede styringssystemer og HMS ...

Nyansettelser i Sokndal kommune

Sokndal kommune har ansatt flere nye medarbeidere.

Begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering - ...

Som følge av ny forskrift om bruk av standardisert søknad om seksjonering, avvikles eksisterende skjema: Begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering  (703034e).

Eiendomsskatt

Informasjon vedr eiendomsskatt i 2018

Sokndal kino

Selvbetjening

Sokndal kommune tilbyr selvbetjening for elektroniske skjema.

Kontakt oss

Sokndal Kommune
Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Tlf: 51 47 06 00 - Faks: 51 47 06 01
Brannvakt: 900 86 379
postmottak@sokndal.kommune.no

Åpningstider: 07.30 - 15.00
Org.nr. 964 965 692

Oversikt over ansatte
Ordfører

Visit Sokndal

Se vår fine video!

Video: Visit Sokndal

Brosjyre Sokndal

Brosjyre - bilde 2016