Nyheter

Helsestasjonen er stengt i uke 30 og 31

Helsestasjonen vil grunnet ferie og sykdom dessverre være stengt i uke 30 og 31.

Foredrag om forvaltning & jakt på hjort og elg

Tid: Tirsdag 14 August klokken 19:00. Sted: Bjerkreim Samfunnshus.

Vannforbruket i Sokndal kommune

På grunn av langvarig tørke har det kommunale vannverket nådd maksgrensen for å kunne opprettholde nok produksjon av tilstrekkelig mengde vann gjennom UV – anlegget.

Badevann

Prøver av badevann tatt på de kommunale badeplassene 16. juli i Åna-Sira, Halen og Linepollen viste alle lave tall av tarmbakterier.

Lavt grunnvannsnivå

Det er for tiden lav og til dels svært lav grunnvannstand i fylket. Det er lokalt store variasjoner, men de fleste steder antar NVE at situasjonen er vel så prekær som i 2010, da ...

OPPDATERING - ÅNA-SIRA – SVEVESTØV FRA TITANIA SITT ...

På grunn av synlig svevestøv i Åna –Sira, gikk vi i går ut med anbefaling til sårbare grupper om å være mest inne. Dette ble gjort i samråd med Folkehelseinstituttet som et ...

Flomproblematikk Sokndal kommune

Sokndal kommune har vært i dialog med NVE, med tanke på nye opplysninger vedrørende flomproblematikk i Sokna

Sokndal kino

Hva skjer?

Strandaspelet om JO - Pytten i Guddal

Torsdag 9. august - kl. 22.00: ...

Strandaspelet om JO - Pytten i Guddal

Lørdag 11. august - kl. 22.00: ...

Strandaspelet om JO - Pytten i Guddal

Lørdag 18. august - kl. 22.00: ...

Vis hele kalenderen

Selvbetjening

Sokndal kommune tilbyr selvbetjening for elektroniske skjema.

Kontakt oss

Sokndal Kommune
Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Tlf: 51 47 06 00 - Faks: 51 47 06 01
Brannvakt: 900 86 379
postmottak@sokndal.kommune.no

Åpningstider: 07.30 - 15.00
Org.nr. 964 965 692

Oversikt over ansatte
Ordfører

Visit Sokndal

Se vår fine video!

Video: Visit Sokndal

Brosjyre Sokndal

Brosjyre - bilde 2016