Nyheter

Barnevernsvakt

Vi ser at flere medier rapporterer at Sokndal kommune ikke har barnevernsvakt, dette på bakgrunn av opplysninger fra Fylkesmannen i Rogaland.

Rullering av trafikksikkerhetsplan

Sokndal kommunes trafikksikkerhetsplan skal rulleres og i den forbindelse trenger vi innspill fra deg.

Livskvalitetsundersøkelse

Sokndal kommune ønsker å kartlegge opplevd livskvalitet i kommunen, så vi kan tilby tjenester og iverksette tiltak som fører til økt livskvalitet for alle som bor i kommunen.

Ledig stilling som Rådmann

Vi søker en framtidsrettet og engasjert samfunnsbygger, som gjennom aktivt lederskap motiverer og skaper engasjement hos medarbeidere, folkevalgte, innbyggere og næringsliv til ...

Nye elektroniske medisin-dispensere

Sokndal kommune er med i Felles-anskaffelse på elektroniske medisin-dispenserne sammen med 22 andre kommuner.

Svømmehallen

Her finner du åpningstidene for svømmehallen våren 2019

Nye telefontider legekontoret

Legekontoret endrer telefontidene fra 2. januar 2019

Ny versjon av Se eiendom

Se eiendom er ei av Kartverkets mest populære tenester med 8,8 millionar klikk i året. No lanserer de ein ny versjon som mellom anna er betre tilpassa mobil.

Sokndal kino

Selvbetjening

Sokndal kommune tilbyr selvbetjening for elektroniske skjema.

Kontakt oss

Sokndal Kommune
Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Tlf: 51 47 06 00 - Faks: 51 47 06 01
Brannvakt: 900 86 379
postmottak@sokndal.kommune.no

Åpningstider: 07.30 - 15.00
Org.nr. 964 965 692

Oversikt over ansatte
Ordfører

Visit Sokndal

Se vår fine video!

Video: Visit Sokndal

Brosjyre Sokndal

Brosjyre - bilde 2016