Nyheter

Nye elektroniske medisin-dispensere

Sokndal kommune tar i bruk elektroniske medisin-dispensere. Det skal bidra til økt mestring for bruker, og sikre rett medisin til rett tid.

Ledig stilling som rådmann

Ledig stilling som rådmann i Sokndal. Søknadsfrist: 31. mars 2019.

Betaling med Vipps

I forbindelse med utsendelse av faktura for kommunale avgifter har 300 innbyggere mottatt faktura via Vipps. Vi er gjort oppmerksom på at flere Vipps brukere har mottatt faktura ...

Skattelister for eiendomsskatt 2019 - offentlig ettersyn

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomsskattelistene for Sokndal kommune 2019 ut til offentlig ettersyn i tre uker fra 01.03.2019. Listene er også lagt ut i ...

Ny fiskeplass i Åna-Sira, opparbeidet av Sira-Kvina ...

Sira-Kvina kraftselskap har opparbeidet fiskeplass i Åna-Sira. Dette er et av flere prosjekt som skal gjennomføres i Åna-Sira i forbindelse med avbøtende tiltak i forhold til ...

Tilskudd fra Tellenes Vindpark til lag og foreninger i ...

Sokndal kommune har inngått avtale med Tellenes Vindpark, der vindparken gir et årlig tilskudd på kr 50.000. Tilskuddet fra vindparken skal gå til registrerte lag/foreninger i ...

Ansatte har ryddet søppel rundt Soknatun

Ansatte på Soknatun brukte lunchpausen til å rydde søppel - belønningen var en velfylt pølsegryte.

Kunngjøring - Planprogram Sokna del 1, Flomtunnel Prestbro ...

Sokndal kommunestyre har den 18.02.2019 – Sak 010/19 fastsatt Planprogram for Detaljregulering Sokna Del I, Flomtunnel Prestbro - Jøssingfjord, Sokndal kommune. Ved en inkurie ...

Sokndal kino

Selvbetjening

Sokndal kommune tilbyr selvbetjening for elektroniske skjema.

Kontakt oss

Sokndal Kommune
Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Tlf: 51 47 06 00 - Faks: 51 47 06 01
Brannvakt: 900 86 379
postmottak@sokndal.kommune.no

Åpningstider: 07.30 - 15.00
Org.nr. 964 965 692

Oversikt over ansatte
Ordfører

Visit Sokndal

Se vår fine video!

Video: Visit Sokndal

Brosjyre Sokndal

Brosjyre - bilde 2016