Siste Nyheter

Fv. 1 Åmodt-Mydland - asfaltarbeid
Fv. 1 Åmot – Mydland, Sokndal kommune stenges for gjennomkjøring kl. 20.00-06.00 i tiden 29. ...
Fv. 31 Barstadvatn – Barstad - asfaltarbeid
Fv. 31 Barstadvatn – Barstad, Sokndal kommune, stenges for gjennomkjøring kl. 20.00-06.00 i tiden ...
Program for Kjærlighedsvego i Sokndal
Kjærlighedsvego i Sokndal starter fredag 22. september med Sokndal Musikkfestival og avsluttes med ...
Åpen dag i Tellenes Vindpark tirsdag 19. september
Tellenes Vindpark inviterer til åpen dag tirsdag 19. september, fra kl. 15 til kl. 20. Da kan ...
Bli Sokndal-venn
Alle trenger en venn, kan denne vennen være deg?

Kontaktperson

Rita Ørsland
Plan- og miljørådgiver
Tlf. 51 47 06 30

Melding om oppstart av arbeid med detaljregulering – Reguleringsendring for boliger Stien, Sokndal kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS, på vegne av grunneierne, oppstart av arbeid med omregulering av plan for Stien, vedtatt av kommunestyret i 2003.
Planområde

De 3 regulerte fritidsboliger ønskes omregulert til vanlige boliger med kjøreveg fram til tomt. Man ønsker romsligere rammer for areal til bebyggelse og terrasser. Det reguleres inn tomtegrenser og nye byggesoner.

Planområdet er disponert til fritidsbebyggelse i gjeldende kommuneplan. Det er vurdert at planendringen ikke utløser krav til konsekvensutredning.

Eventuelle innspill sendes til:
Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post: trond@prosjektil.no med kopi til postmottak@sokndal.kommune.no innen 29.09.2017.

Mottatte merknader til melding om oppstart blir vurdert og kommentert ved planutarbeidelsen og når planforslaget legges fram til politisk behandling.

Varslingskart

Varsel om oppstart

Sist oppdatert 28.08.17 - 12:52 av Eline Nesvåg