Siste Nyheter

Workshop: Dans - Drama - Kunst
Workshop: Dans - Drama - Kunst - Lørdag 24. februar fra kl. 10 - 15.30. Søndag 25. februar kl. 11 - ...
Ny ledende helsesøster er ansatt
Sokndal kommune har i dag ansatt ny ledende helsesøster. Vi er veldig godt fornøyd med å kunne ...
Nye adresseparseller i Sokndal - kom med innspill!
Adresseutvalget i Sokndal ber om innspill på foreslåtte adresseparseller i Sokndal. Hele kommunen ...
Friluftskveld i Sokndal
Dalane friluftsråd arrangerer Friluftskveld i Linepollen torsdag 1. februar 2018, fra kl. 17.30 til ...
Høring og offentlig ettersyn: Detaljreguleringsplan for massedeponi Rekeland gnr 70 bnr 1
I henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10 legges Detaljreguleringsplan for massedeponi ...

Nye adresseparseller i Sokndal - kom med innspill!

Adresseutvalget i Sokndal ber om innspill på foreslåtte adresseparseller i Sokndal. Hele kommunen skal nå få adresser. Dette kan være veinavn eller navn på et område. Adresseutvalget har fulgt oppsettet på tildelte veilenker. Adresseutvalgets forslag framlegges Språkrådet og Kartverket før saken avgjøres av kommunestyret.
Veinavn

Frist for å komme med innspill: 15. februar 2018 og sendes til: postmottak@sokndal.kommune.no eller til Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane.

Adresseutvalget består av: Kjell Rek, Harald Ribland, Edel Karin Furuløkken Birkeland, Gudmund Holmen og Nils Svein Rosland.

Spørsmål kan rettes til Adresseutvalgets sekretær, Nils Jacobsen. Mobil 907 22 088.
Epost: nils@sokndal.kommune.no.

Følgende dokumenter følger vedlagt:

  1. Nye adresseparseller. I kolonne 2 framkommer Adresseutvalgets forslag. I kolonne 3 og 4 framkommer uttalelse fra Språkrådeta og Kartverket på endel av foreslåtte veinavn. I kolonne 5 er det beskrivelse av veistrekningen. Nye adresseparseller i Sokndal
  2. Nye områder - Områdeadressering - hyttefelt - spredt bebyggelse. Nye områder - områdeadressering
  3. Ekisterende veinavn - som Adresseutvalget skal ta en gjennomgang av etterat punkt 1 og 2 er ferdig. Eksisterende veinavn
  4. Innspill som er mottatt. Innspill som er mottatt pr. 30. januar 2018

For mer informasjon om arbeidet med adresseparseller vises til følgende:

Informasjon om nye adresseparseller i Sokndal

Sist oppdatert 30.01.18 - 12:59 av Nils Jacobsen