Siste Nyheter

Høring og offentlig ettersyn - 1. gangs behandling - Detaljregulering boliger Stien
I henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10 legges Detaljreguleringsplan for Stien ut til ...
Avtale om fjerning av Bunnpris bygget
Sokndal kommune har inngått avtale med Skoga Eiendom om at Bunnpris-bygget blir fjernet snarest ...
Endring i Teknikk- og miljøetaten fra 31. mars 2018
Teknikk- og miljøetatens stab, driftsleder og ledende renholder ble i dag kl 14 orientert om at ...
Kunngjøring - Detaljregulering Nesvåg havn
Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt Detaljregulering ...
Ny leverandør av bedriftshelsetjeneste i Sokndal kommune er nå godt i gang med sitt arbeid
Representant fra HMS 365 Eli Anne Takle var til stede på gårsdagens AMU møte. Her ble årshjul og ...

Ny leverandør av bedriftshelsetjeneste i Sokndal kommune er nå godt i gang med sitt arbeid

Representant fra HMS 365 Eli Anne Takle var til stede på gårsdagens AMU møte. Her ble årshjul og handlingsplan for BHT vedtatt. Arbeid med overordnede styringssystemer og HMS systemer vil bli prioritert dette halvåret.
HMS 365

Leder for HMS 365 er godt kjent for de fleste i Sokndal. Geir Arne Berg er politisk aktiv og engasjert i mye i bygda. Imidlertid har HMS 365 flere ansatte, både fra Sokndal og utenfor. Dermed sikres det at deres representant alltid skal kunne erstattes av en annen ansatt om habilitetsspørsmål skulle oppstå.

Vi ser fram til et godt og konstruktivt arbeid sammen med HMS 365 i tiden framover.

Sist oppdatert 02.03.18 - 09:54 av May Lene Vestbøstad