Siste Nyheter

Utspyling av det kommunale ledningsnettet
Det vil i perioden uke 40-46 bli foretatt spyling av det kommunale ledningsnettet for Hauge og Åna ...
Den nasjonale Refleksdagen torsdag 18. oktobertt
Sokndal kommune, som trafikksikker kommune, satser i år på å dele ut refleksbånd til barnevogner i ...
Hjertestarterregister
Utplasserte hjertestartere er en ekstra ressurs i samfunnet som vil kunne utnyttes mye bedre.
Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage
Søknadskjema for redusert foreldrebetaling i barnehage
Regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2019
Gode nyheter i regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2019.

Endring i Teknikk- og miljøetaten fra 31. mars 2018

Teknikk- og miljøetatens stab, driftsleder og ledende renholder ble i dag kl 14 orientert om at kommunalsjef Roger Egeli, etter egen anmodning, har blitt innvilget fratredelse fra stillingen fra og med den 31.03.2018.
Sokndal

Egeli vil i perioden frem til han avslutter sitt ansettelsesforhold i Sokndal kommune ha en fristilt rolle i rådmannens stab. Han vil der ha fokus på avslutning av saker under behandling, behandle restanser og overføring av erfaring til andre medarbeidere.

Egeli har i tillegg til stillingen som kommunalsjef en selvstendig stilling med vakt hver femte uke i Sokndal brann og redning. Dette arbeidsforholdet fortsetter uendret.

Sist oppdatert 14.03.18 - 14:44 av May Lene Vestbøstad