Siste Nyheter

Helsestasjonen er stengt i uke 30 og 31
Helsestasjonen vil grunnet ferie og sykdom dessverre være stengt i uke 30 og 31.
Foredrag om forvaltning & jakt på hjort og elg
Tid: Tirsdag 14 August klokken 19:00. Sted: Bjerkreim Samfunnshus.
Vannforbruket i Sokndal kommune
På grunn av langvarig tørke har det kommunale vannverket nådd maksgrensen for å kunne opprettholde ...
Badevann
Prøver av badevann tatt på de kommunale badeplassene 16. juli i Åna-Sira, Halen og Linepollen viste ...
Lavt grunnvannsnivå
Det er for tiden lav og til dels svært lav grunnvannstand i fylket. Det er lokalt store ...

Takket være Titania AS gjenoppstår ordningen med midler til barneaktivitet

Sokndal kommune er svært fornøyde med at Titania AS har tatt initiativ til å reetablere ordningen med midler til stimulering av barneaktivitet.
Titania

Titania AS skal framover bidra med 50 000 kr. årlig. Pengene blir benyttet i en egen pot der barnefamilier kan søke om midler til dekning av utgifter til organisert aktivitet og merkedager som jul og 17. mai. Ordningen organiseres via helsestasjonen og aktuelle familier som har økonomiske utfordringer  bes ta kontakt med helsesøster på samme måte som før.

Sokndal kommune har tidligere hatt denne ordningen, da med prosjektmidler fra Fylkesmannen. Selv om det ikke er mange familier som omhandles av en slik ordning i Sokndal er det svært viktig for dem det gjelder. Derfor er vi veldig glade og takknemlige når Titania AS nå kommer på banen og bidrar økonomisk til ny etablering av ordningen. I Sokndal skal alle barn og unge som ønsker det delta i organisert aktivitet. Videre skal de store fellesdagene i året inkludere alle, uttaler en svært fornøyd helse- og velferdsleder Sigmund Hadland Jr.

Sist oppdatert 09.04.18 - 13:14 av May Lene Vestbøstad