Siste Nyheter

Barnevernsvakt
Vi ser at flere medier rapporterer at Sokndal kommune ikke har barnevernsvakt, dette på bakgrunn av ...
Rullering av trafikksikkerhetsplan
Sokndal kommunes trafikksikkerhetsplan skal rulleres og i den forbindelse trenger vi innspill fra ...
Livskvalitetsundersøkelse
Sokndal kommune ønsker å kartlegge opplevd livskvalitet i kommunen, så vi kan tilby tjenester og ...
Ledig stilling som Rådmann
Vi søker en framtidsrettet og engasjert samfunnsbygger, som gjennom aktivt lederskap motiverer og ...
Nye elektroniske medisin-dispensere
Sokndal kommune er med i Felles-anskaffelse på elektroniske medisin-dispenserne sammen med 22 andre ...

Signert avtale vedrørende barneaktivitet med Titania AS

I dag ble tidligere omtalt avtale mellom Titania AS og Sokndal kommune formalisert og signert.
Titania

Avtalen innebærer at Titania AS bidrar med 50 000 kroner årlig i tilskudd til en ordning som skal sikre at alle barn i Sokndal har mulighet til å delta i minst en fritidsaktivitet, samt oppleve inkludering ved de store merkedagene i året.

Sokndal kommune har tidligere hatt god erfaring med en tilsvarende ordning som ble finansiert med tilskuddsmidler fra staten.

Helse- og velferdsleder Sigmund Hadland Jr. er veldig fornøyd med at ordningen nå er på plass igjen. «Slik jeg vurderer det er dette den enkeltordningen som betyr mest i arbeidet med å redusere sosiale forskjeller blant barn og unge i kommunen. Derfor vil jeg rette en stor takk til Titania AS og deres kontaktperson Finn Nesvold, som har tatt initiativ til å få ordningen på plass igjen», uttaler Hadland.

Ordningen skal som før organiseres gjennom helsestasjonen. Aktuelle familier som av økonomiske grunner har utfordringer med å dekke barns utgifter til fritidsaktiviteter eller nødvendige klær og lignende i forbindelse med jul, konfirmasjon eller annet, bes ta direkte kontakt med helsestasjonen.

«Det blir ingen vanskelige søknadskjema eller annet unødvendig byråkrati. Ta en prat med helsesøster som gir deg et svar på stedet. Slik vil vi ha det i Sokndal!», sier Hadland.

Sist oppdatert 18.04.18 - 12:58 av Eline Nesvåg