Siste Nyheter

Digitalisering av fakturautsendelsen
Sokndal kommune arbeider med innføring av ny rutine for distribusjon av fakturaer for å øke graden ...
Årsregnskap for Sokndal kommune 2018
Netto driftsresultat ble kr. 8.876.074,- dvs. 3% av driftsinntektene. Etter avsetninger er det ...
Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 2019
Det er to søknadsfrister og én utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd per år.
Helsesykepleier ved helsestasjonen
Sokndal kommune har i dag ansatt Kjersti Berge som helsesykepleier ved helsestasjonen.
Elektronisk timebestilling på legekontoret
Legekontoret har tatt i bruk elektronisk timebestilling.

Rådmann Helge Madland slutter

Rådmann Helge Madland har gjennomført store endringer i organisasjonen på svært kort tid. Samtidig som mange gode og varige endringer har blitt gjennomført, har det blitt betydelig støy i organisasjonen. På bakgrunn av dette har rådmann, ledergruppe og ordfører funnet det tjenlig at rådmannen slutter i stillingen.
Sokndal

Rådmannen tok selv initiativ til å avslutte arbeidsforholdet og ba om en sluttavtale når situasjonen ble slik den ble. Vi vil takke Helge Madland for innsatsen og ønske ham lykke til videre.

Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 49/18:

1. Sluttavtale i henhold til vedlegg godkjennes

2. Fungerende teknisk sjef Karl Johan E Olsen overtar rollen som rådmann til ny rådmann er på plass. I perioden frem til Teknisk sjef er ansatt, vil Olsen ha rollen som både Teknisk sjef og Rådmann.

3. Prosess med rekruttering av ny rådmann igangsettes høsten 2018.

Sist oppdatert 19.06.18 - 13:59 av May Lene Vestbøstad