Siste Nyheter

Rullering av trafikksikkerhetsplan
Sokndal kommunes trafikksikkerhetsplan skal rulleres og i den forbindelse trenger vi innspill fra ...
Nye forskrifter for vann- og avløpsavgifter
Kommunestyret har 29. oktober 2018 vedtatt nye forskrifter for vann- og avløpsavgifter
Radonmåling
Ny målesesong er nå i gang. Innbyggerne Sokndal kommune får reduserte priser på radonmålinger i ...
Den nasjonale Refleksdagen torsdag 18. oktobertt
Sokndal kommune, som trafikksikker kommune, satser i år på å dele ut refleksbånd til barnevogner i ...
Hjertestarterregister
Utplasserte hjertestartere er en ekstra ressurs i samfunnet som vil kunne utnyttes mye bedre.

Rådmann Helge Madland slutter

Rådmann Helge Madland har gjennomført store endringer i organisasjonen på svært kort tid. Samtidig som mange gode og varige endringer har blitt gjennomført, har det blitt betydelig støy i organisasjonen. På bakgrunn av dette har rådmann, ledergruppe og ordfører funnet det tjenlig at rådmannen slutter i stillingen.
Sokndal

Rådmannen tok selv initiativ til å avslutte arbeidsforholdet og ba om en sluttavtale når situasjonen ble slik den ble. Vi vil takke Helge Madland for innsatsen og ønske ham lykke til videre.

Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 49/18:

1. Sluttavtale i henhold til vedlegg godkjennes

2. Fungerende teknisk sjef Karl Johan E Olsen overtar rollen som rådmann til ny rådmann er på plass. I perioden frem til Teknisk sjef er ansatt, vil Olsen ha rollen som både Teknisk sjef og Rådmann.

3. Prosess med rekruttering av ny rådmann igangsettes høsten 2018.

Sist oppdatert 19.06.18 - 13:59 av May Lene Vestbøstad