Siste Nyheter

Bli med på friluftsskole i høstferien
Dalane Friluftsråd arrangerer en tredagers friluftsskole i høstferien. Liker du fysisk ...
Kjærlighedsvego 21. - 30. september 2018
Velkommen til å delta i Kjærlighedsvego i Sokndal!
Stengt vei
Kommunal vei blir stengt ved Åvendalskrysset
Avtale med AV OG TIL
Sokndal kommune har i dag fulgt opp det politiske vedtaket fra levekårsutvalget og signert formell ...
Asfaltering FV33 gjennom sentrum
Deler av FV33 gjennom sentrum i kveld fra klokken 20.00 og utover.

Redusert kapasitet på vei

Strandgaten vil bli stengt for større kjøretøy ved Spinneritomten
strandgaten

Sokndal kommune har i dag utført befaring sammen Arentz & Kjellesvig AS i Strandgaten. Muren ovenfor Strandgaten 2 er å anse som ustabil og det er fare for utglidning. Grunnet dette så er det avgjort at veien vil bli stengt for større kjøretøy ved Spinneritomten. Det vil bli satt opp fysiske sperringer 22.06.18 der veien er ustabil. Personbiler vil ha mulighet til å passere. Vi ber om at sperringen blir respektert og beklager ulempene dette kan medføre.  Berørte eiendommer vil få et mer detaljert brev tilsendt.

Sist oppdatert 21.06.18 - 12:27 av Eline Nesvåg