Siste Nyheter

Bli med på friluftsskole i høstferien
Dalane Friluftsråd arrangerer en tredagers friluftsskole i høstferien. Liker du fysisk ...
Kjærlighedsvego 21. - 30. september 2018
Velkommen til å delta i Kjærlighedsvego i Sokndal!
Stengt vei
Kommunal vei blir stengt ved Åvendalskrysset
Avtale med AV OG TIL
Sokndal kommune har i dag fulgt opp det politiske vedtaket fra levekårsutvalget og signert formell ...
Asfaltering FV33 gjennom sentrum
Deler av FV33 gjennom sentrum i kveld fra klokken 20.00 og utover.

ÅNA SIRA – SVEVESTØV FRA TITANIA SITT LANDDEPONI - Anbefaling fra kommuneoverlegen:

Varsel

De som har astma, eller som har nedsatt allmentilstand på grunn av hjertet, bør holde seg mest inne når støvplagene er på det verste.

Dette er ikke til hinder for å gå på butikk og liknende, men en bør unngå joggeturer og lignende aktiviter.

Det anbefales også at de minste barna holder seg mest inne når det er mye svevestøv i lufta.

Når vi får resultatet av målinger som er foretatt, vil vi komme med ny anbefaling.

Sist oppdatert 09.07.18 - 16:17 av Martin Brunvatne