Siste Nyheter

Bli med på friluftsskole i høstferien
Dalane Friluftsråd arrangerer en tredagers friluftsskole i høstferien. Liker du fysisk ...
Kjærlighedsvego 21. - 30. september 2018
Velkommen til å delta i Kjærlighedsvego i Sokndal!
Stengt vei
Kommunal vei blir stengt ved Åvendalskrysset
Avtale med AV OG TIL
Sokndal kommune har i dag fulgt opp det politiske vedtaket fra levekårsutvalget og signert formell ...
Asfaltering FV33 gjennom sentrum
Deler av FV33 gjennom sentrum i kveld fra klokken 20.00 og utover.

OPPDATERING - ÅNA-SIRA – SVEVESTØV FRA TITANIA SITT LANDDEPONI

På grunn av synlig svevestøv i Åna –Sira, gikk vi i går ut med anbefaling til sårbare grupper om å være mest inne. Dette ble gjort i samråd med Folkehelseinstituttet som et føre-var. Dette skulle vurderes på ny etter at vi fikk svar på målinger.

Ved svevestøv, er det små partikler med størrelse PM10 og mindre som kan inhaleres og  som gir helsefare.

Vi har nå fått resultat fra  målinger, og slik som det ser ut fra disse, er verdi for PM10 under både lovbestemt grenseverdi  og luftkvalitetskriterier. De vil si at svevestøvet først og fremst er større partikler. Disse kan gi irritasjon i svelg og nase, men går ikke ned i lungene. Dette støvet skal vanligvis  ikke ha betydning for helsa, selv om vi ikke helt kan utelukke at enkelte kan reagere.

Det er ikke lenger generell anbefaling til astmatikere og andre sårbare grupper om å  være mest inne.

Sist oppdatert 10.07.18 - 11:53 av Martin Brunvatne