Siste Nyheter

Nye elektroniske medisin-dispensere
Sokndal kommune tar i bruk elektroniske medisin-dispensere. Det skal bidra til økt mestring for ...
Ledig stilling som rådmann
Ledig stilling som rådmann i Sokndal. Søknadsfrist: 31. mars 2019.
Betaling med Vipps
I forbindelse med utsendelse av faktura for kommunale avgifter har 300 innbyggere mottatt faktura ...
Skattelister for eiendomsskatt 2019 - offentlig ettersyn
Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomsskattelistene for Sokndal kommune 2019 ut ...
Ny fiskeplass i Åna-Sira, opparbeidet av Sira-Kvina kraftselskap
Sira-Kvina kraftselskap har opparbeidet fiskeplass i Åna-Sira. Dette er et av flere prosjekt som ...

Rullering av trafikksikkerhetsplan

Sokndal kommunes trafikksikkerhetsplan skal rulleres og i den forbindelse trenger vi innspill fra deg.
Kjærlighedsvego i Sokndal - uke 39- Foto: Anne Lise Grastveit © Sokndal kommune

Rullering av Trafikksikkerhetsplanen i Sokndal.

Sokndal kommunes trafikksikkerhetsplan skal rulleres og i den forbindelse trenger vi innspill fra deg. Vi ønsker å kartlegge farer og problemer i tilknytning til veier, gang- og sykkelstier, parkeringsplasser m.m. i hele kommunen.

Disse opplysningene vil bli lagt til grunn for videre arbeid med planen. Det ønskes innspill fra flest mulig brukere/brukergrupper.

Det er ønskelig at forslagene beskriver problemet/faren så godt som mulig, gjerne med bilder, og med forslag til tiltak som kan avhjelpe situasjonen.

Frist for innspill til planen er satt til 15. februar 2019.

Innspill kan sendes  til Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane eller på e-post postmottak@sokndal.kommune.no

Trafikksikkerhetsutvalget i Sokndal

Sist oppdatert 16.01.19 - 09:58 av Øystein Løvø