Siste Nyheter

Måledata fra kalkdoserere
Sokndal kommune har laget en nettside hvor det publiseres statistikk fra målestasjoner i elver i ...
Kunngjøring - Detaljregulering Måkehei
Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt Detaljregulering for ...
Kunngjøring - Detaljregulering massefylling Rekeland
Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt Detaljregulering ...
Salutt 17.mai
Grunnet tørke og mulig brannfare, blir salutten flyttet fra Løvås til Skågjo på Strandaneset. (se ...

Kontaktperson

Anita Stene
Fagutvikler
Tlf.

Nye elektroniske medisin-dispensere

Sokndal kommune tar i bruk elektroniske medisin-dispensere. Det skal bidra til økt mestring for bruker, og sikre rett medisin til rett tid.
Medisindispenser

Sokndal kommune, samarbeider med 13 kommuner i Sør-fylket, tar i bruk elektroniske medisindispensere, til enkelt-brukere som kan ha nytte av denne typen hjelpemiddel.

De elektroniske medisindispenserne sikrer at rett medisin blir gitt til rett tid, og varsler hjemmesykepleien dersom medisinen ikke blir tatt.

Ler mer her

Sist oppdatert 14.03.19 - 09:30 av May Lene Vestbøstad