Siste Nyheter

Klipp hekken før skolestart
Du som har hage ut mot offentlig vei må bidra til at vegetasjonen fra din eiendom ikke skaper ...
Forhåndsstemmegivning og ambulerende stemmemottak
Innenriks velgere som ønsker å avgi forhåndsstemme, kan gjøre det i tidsrommet 12. august – 6. ...
Rådmann - veien videre
Karl Johan Engelhart Olsens siste dag som rådmann blir 31.august.
Telefon og internett linje på Sandbekk
Sokndal kommune har fått melding om knekt stolpe til internettlinjen på Sandbekk. Kommunen har ...
Badevann
Prøvene av badevann tatt på de kommunale badeplassene 15. juli i Åna-Sira, Halen og Linepollen er ...

Svevestøv fra Titania sitt landdeponi og luftkvalitet

Sokndal kommune har mottatt henvendelse fra Åna Sira om svevestøv fra Titania sitt landdeponi.

Kommunen har vært i dialog med Titania og fått tilgang til data om svevestøv fra de to målestasjonene i Åna Sira.

Resultatene er vurdert av fungerende kommuneoverlege som opplyser at måledataene ligger innenfor Forurensingsinstituttet sine grenser for luftkvalitet og at det dermed ikke ikke er grunnlag for spesielle helsemessige tiltak. Grenseverdiene tar også hensyn til følsomme grupper, for eksempel lungesyke. Det er imidlertid viktig at de som opplever ubehagelige luftveissymptomer tar kontakt med sin fastlege eller legevakten.

Utfyllende informasjon:

Titania opplyser også at det arbeides med tiltak som kan gi mindre støvflukt fra deponiet i framtiden.

Sokndal kommune følger utviklingen videre i dialog med Titania.

Sist oppdatert 18.07.19 - 11:42 av Eline Nesvåg