Siste Nyheter

Klipp hekken før skolestart
Du som har hage ut mot offentlig vei må bidra til at vegetasjonen fra din eiendom ikke skaper ...
Forhåndsstemmegivning og ambulerende stemmemottak
Innenriks velgere som ønsker å avgi forhåndsstemme, kan gjøre det i tidsrommet 12. august – 6. ...
Rådmann - veien videre
Karl Johan Engelhart Olsens siste dag som rådmann blir 31.august.
Telefon og internett linje på Sandbekk
Sokndal kommune har fått melding om knekt stolpe til internettlinjen på Sandbekk. Kommunen har ...
Badevann
Prøvene av badevann tatt på de kommunale badeplassene 15. juli i Åna-Sira, Halen og Linepollen er ...

Forhåndsstemmegivning og ambulerende stemmemottak

Innenriks velgere som ønsker å avgi forhåndsstemme, kan gjøre det i tidsrommet 12. august – 6. september 2019.
Valglogo 640x186

Du kan avgi forhåndsstemme her:

Rådhuset, Servicekontoret, 2. etg.
Åpningstid: Mandag – fredag kl. 0800 – 1500.

Utvidet åpningstid lørdag 31. august kl. 1100-1300 og torsdag 5. september kl. 1700-1900.

Vær tidlig nok ute!
Hvis din forhåndsstemme skal sendes til en annen kommune, må du være oppmerksom på at du selv er ansvarlig for å avgi stemmen så tidlig at stemmegivningen kan mottas av det andre valgstyret innen dagen etter valgdagen, dvs. innen tirsdag 10. september kl. 1700.

Har du mottatt valgkort i posten, vær vennlig å ta dette med når du forhåndsstemmer.  I tillegg må du ta med legitimasjon.

Forhåndsstemmegivning på helse- og omsorgsinstitusjoner kunngjøres med oppslag på hver enkelt institusjon.

Ambulerende stemmemottaking (forhåndsstemming hjemme) (Valglovens § 8-3, sjette ledd og valgforskr. § 24):
Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på valgdagen eller forhåndsstemme på annen måte, kan du avgi forhåndsstemme til ambulerende stemmemottaker der du oppholder deg.

Søknad om å få avgi slik forhåndsstemme må være kommet inn til kommunen innen: 3. september kl. 1500

Du behøver ikke ta kontakt hvis du er lagt inn eller bor på institusjon hvor det blir arrangert stemming.

Er du i tvil om hvordan skal forholde deg, kan du kontakte valgstyret på telefon:

Sokndal valgstyre, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane, Tlf. 51 47 06 00

Sist oppdatert 07.08.19 - 12:42 av May Lene Vestbøstad