Siste Nyheter

Utlysning av rammeavtale for vintervedlikehold
Sokndal kommune er i gang med å lyse ut kontrakt for vintervedlikehold av kommunale veier. Kommunen ...
Invitasjon til informasjonsmøte til eiere av bygninger innenfor Sogndalstrand kulturmiljø
INVITASJON TIL INFORMASJONSMØTE – 30. SEPTEMBER 2019 Rogaland fylkeskommune fordeler, på vegne ...
Rassikring på fv. 4242 (tidligere Fv. 1) Hauge i Dalane - Moi
På grunn av rassikring vil fv. 4242 (tidl. fv. 1) Hauge i Dalane – Moi, i Sokndal og Lund kommuner, ...
Er du vår nye erfaringskonsulent?
Sokndal kommune skal innføre en ny samhandlingsmodell for bedre tverretatlig innsats overfor barn ...
Kunngjøring om vedtatte veinavn og områdenavn i Sokndal
Sokndal kommunestyre har gjort vedtak om en rekke veinavn og områdenavn i kommunen. Informasjon om ...

Båtopplag i Sogndalstrand Amfi

Det er tillatt med opplag av båter i Sogndalstrand Amfiet fra 1. oktober til 15. april. De som ønsker opplag av båter, må ta kontakt med servicekontoret på Soknatun, tlf. 51 47 06 00. Før båter lagres i Amfiet må det betales en avgift på kr 1.500 pr. sesong.. Bekreftelse på betalt avgift må henge synlig på båten.
Båtopplag

Sist oppdatert 30.08.19 - 10:22 av Nils Jacobsen