Siste Nyheter

Utlysning av rammeavtale for vintervedlikehold
Sokndal kommune er i gang med å lyse ut kontrakt for vintervedlikehold av kommunale veier. Kommunen ...
Invitasjon til informasjonsmøte til eiere av bygninger innenfor Sogndalstrand kulturmiljø
INVITASJON TIL INFORMASJONSMØTE – 30. SEPTEMBER 2019 Rogaland fylkeskommune fordeler, på vegne ...
Rassikring på fv. 4242 (tidligere Fv. 1) Hauge i Dalane - Moi
På grunn av rassikring vil fv. 4242 (tidl. fv. 1) Hauge i Dalane – Moi, i Sokndal og Lund kommuner, ...
Er du vår nye erfaringskonsulent?
Sokndal kommune skal innføre en ny samhandlingsmodell for bedre tverretatlig innsats overfor barn ...
Kunngjøring om vedtatte veinavn og områdenavn i Sokndal
Sokndal kommunestyre har gjort vedtak om en rekke veinavn og områdenavn i kommunen. Informasjon om ...

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kunngjøring om stemmegivningen på valgdagen
Valglogo 640x186

Det holdes valg på representanter til kommunestyret og fylkestinget mandag 9. september 2019.

Her kan du stemme:

Sokndal kommune

Åna-Sira stemmekrets - Åna-Sira Klubbhus 1. etasje -kl. 1300 - 1900

Hauge stemmekrets, Soknatun kinosalen, kl. 0900 - 2000

Hvem har stemmerett?

Norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår:

- vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret,

- vedkommende har ikke mistet stemmerettenetter Grunnloven § 53

- vedkommende er, eller har noen gang vært folkeregisterført som bosatt i Norge.

I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene ovenfor, stemmerett dersom de:

-  har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene før valgdagen, eller

-  er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Du må ta med deg legitimasjon. Det er ikke nødvendig å ta med valgkortet når du stemmer på valgdagen, men det er en fordel om du tar det med deg.

Trenger du veiledning eller hjelp i valglokalet, kan du få det ved å henvende deg til en av valgmedarbeiderne.

Dersom du er bevegelseshemmet og ønsker det, kan du avgi stemme rett utenfor valglokalet. Ta kontakt med valgmedarbeidere i valglokalet.

Valgstyret i Sokndal kommune.

Sist oppdatert 06.09.19 - 12:32 av May Lene Vestbøstad