Siste Nyheter

Utlysning av rammeavtale for vintervedlikehold
Sokndal kommune er i gang med å lyse ut kontrakt for vintervedlikehold av kommunale veier. Kommunen ...
Invitasjon til informasjonsmøte til eiere av bygninger innenfor Sogndalstrand kulturmiljø
INVITASJON TIL INFORMASJONSMØTE – 30. SEPTEMBER 2019 Rogaland fylkeskommune fordeler, på vegne ...
Rassikring på fv. 4242 (tidligere Fv. 1) Hauge i Dalane - Moi
På grunn av rassikring vil fv. 4242 (tidl. fv. 1) Hauge i Dalane – Moi, i Sokndal og Lund kommuner, ...
Er du vår nye erfaringskonsulent?
Sokndal kommune skal innføre en ny samhandlingsmodell for bedre tverretatlig innsats overfor barn ...
Kunngjøring om vedtatte veinavn og områdenavn i Sokndal
Sokndal kommunestyre har gjort vedtak om en rekke veinavn og områdenavn i kommunen. Informasjon om ...

Valgstyrets møtebok for Kommunestyrevalget 2019

Oversikt over Valgstyrets møtebok for Kommunestyrevalget 2019.
Valg 2019

Her finner du Valgstyrets møtebok for Kommunestyrevalget 2019.
Møteboken blir endelig godkjent i kommunestyremøte 28/10-19.

Valgstyrets møtebok

Sist oppdatert 11.09.19 - 13:14 av Eline Nesvåg