Siste Nyheter

Utlysning av rammeavtale for vintervedlikehold
Sokndal kommune er i gang med å lyse ut kontrakt for vintervedlikehold av kommunale veier. Kommunen ...
Invitasjon til informasjonsmøte til eiere av bygninger innenfor Sogndalstrand kulturmiljø
INVITASJON TIL INFORMASJONSMØTE – 30. SEPTEMBER 2019 Rogaland fylkeskommune fordeler, på vegne ...
Rassikring på fv. 4242 (tidligere Fv. 1) Hauge i Dalane - Moi
På grunn av rassikring vil fv. 4242 (tidl. fv. 1) Hauge i Dalane – Moi, i Sokndal og Lund kommuner, ...
Er du vår nye erfaringskonsulent?
Sokndal kommune skal innføre en ny samhandlingsmodell for bedre tverretatlig innsats overfor barn ...
Kunngjøring om vedtatte veinavn og områdenavn i Sokndal
Sokndal kommunestyre har gjort vedtak om en rekke veinavn og områdenavn i kommunen. Informasjon om ...

Kunngjøring om vedtatte veinavn og områdenavn i Sokndal

Sokndal kommunestyre har gjort vedtak om en rekke veinavn og områdenavn i kommunen. Informasjon om hvilke navn som er vedtatt finnes på hjemmesiden til Sokndal kommune – www.sokndal.kommune.no eller ved henvendelse til servicekontoret, tlf. 51 47 06 00 eller epost postmottak@sokndal.kommune.no.
Veinavn

Kunngjøring om vedtatte veinavn og områdenavn i Sokndal

Klageadgang:
De som har klagerett etter § 12 første ledd i lov om stadnamn, jf. § 6, har mulighet til å klage på vedtaket innen 3 uker etter at det er kunngjort. I h.t. § 9 andre ledd i forskrift om stadnamn kan klageren be om innsyn i saksdokumentene og kan søke om utsatt iverksettelse av vedtaket.

Klage sendes til: Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane eller på epost til postmottak@sokndal.kommune.no.

Sist oppdatert 12.09.19 - 09:02 av Eline Nesvåg