Siste Nyheter

Utlysning av rammeavtale for vintervedlikehold
Sokndal kommune er i gang med å lyse ut kontrakt for vintervedlikehold av kommunale veier. Kommunen ...
Invitasjon til informasjonsmøte til eiere av bygninger innenfor Sogndalstrand kulturmiljø
INVITASJON TIL INFORMASJONSMØTE – 30. SEPTEMBER 2019 Rogaland fylkeskommune fordeler, på vegne ...
Rassikring på fv. 4242 (tidligere Fv. 1) Hauge i Dalane - Moi
På grunn av rassikring vil fv. 4242 (tidl. fv. 1) Hauge i Dalane – Moi, i Sokndal og Lund kommuner, ...
Er du vår nye erfaringskonsulent?
Sokndal kommune skal innføre en ny samhandlingsmodell for bedre tverretatlig innsats overfor barn ...
Kunngjøring om vedtatte veinavn og områdenavn i Sokndal
Sokndal kommunestyre har gjort vedtak om en rekke veinavn og områdenavn i kommunen. Informasjon om ...

Inspirasjonssamlinger for nye og unge bønder og gründere innen mat i Dalaneokument

Det vil, fra høst 2019 til våren 2020, bli seks inspirasjonssamlinger for nye og unge bønder og gründere innen mat i Dalane. Påmeldingsfrist 1.oktober. Program ligger på nettsiden i Eigersund kommune. ‘https://www.eigersund.kommune.no/inspirasjonssamlinger-for-nye-og-unge-boender.6243685-148494.html?printable=1 På facebook-siden til Landbrukskontoret i Eigersund og Sokndal er det lagt ut info om samlingene. https://www.facebook.com/Landbrukskontoret-i-Eigersund-og-Sokndal-870238576441401/
Bønder

Sist oppdatert 11.09.19 - 18:03 av Nils Jacobsen