Siste Nyheter

Svømmebassenget åpner trolig på mandag
Sokndal kommune har fått tilbakemelding om at det ikke er funnet asbest i prøvene som er tatt av ...
Folkemøte om ungdom og rus
Ruser barnet ditt seg? Avdeling for Levekår, Sokndal kommune har gleden av å invitere til åpent ...
Oppdatert info svømmehall
Sokndal kommune venter fremdeles på svar på prøvene som er tatt av taket på svømmehallen. Inntil ...
Fv. 4242 Frøytlog arbeidsvarslingsplan for rassikring, datoforlengelse
Datoforlengelse av tidl. plan 246-2019-D til 31.10.19, ellers ingen endringer. Fv. 4242 ...
Lokal høring om navnesak i Sokndal
Statens Kartverk har reist navnesak 2018/118 for navneleddet –vik/vig og –vika/viga i Sokndal ...

Forvaltningsplan Sogndalstrand

Forvaltningsplanens formål er å være et redskap for eiere, forvaltningsmyndigheter og andre involverte som har interesser i, og roller i forvaltningen av kulturmiljøet Sogndalstrand. Den skal være veiledende, og bidra til at formålet med kulturmiljøfredningen kan oppnås og ivaretas på en best mulig måte. Fredningsbestemmelsene som gjelder for kulturmiljøet fremgår av forskriften. Forvaltningsplanen er i tråd med, og utdyper, forskriften.
Sogndalstrand forvaltningsplan

Forvaltningsplan Sogndalstrand

Sist oppdatert 02.10.19 - 19:45 av Martin Brunvatne