Siste Nyheter

Svømmebassenget åpner trolig på mandag
Sokndal kommune har fått tilbakemelding om at det ikke er funnet asbest i prøvene som er tatt av ...
Folkemøte om ungdom og rus
Ruser barnet ditt seg? Avdeling for Levekår, Sokndal kommune har gleden av å invitere til åpent ...
Oppdatert info svømmehall
Sokndal kommune venter fremdeles på svar på prøvene som er tatt av taket på svømmehallen. Inntil ...
Fv. 4242 Frøytlog arbeidsvarslingsplan for rassikring, datoforlengelse
Datoforlengelse av tidl. plan 246-2019-D til 31.10.19, ellers ingen endringer. Fv. 4242 ...
Lokal høring om navnesak i Sokndal
Statens Kartverk har reist navnesak 2018/118 for navneleddet –vik/vig og –vika/viga i Sokndal ...

Tilskudd til verneverdige bygg og anlegg

Målet med ordningene er å bidra til å bevare bygg og anlegg av særlig kultur- og/eller arkitekturhistorisk lokal og regional verdi.

Tilskuddsordningen er ment å dekke noen av merkostnadene ved vedlikehold og istandsetting etter antikvariske prinsipp. Det skal være et tilskudd, ikke en fullfinansiering.

Søknadsfrist: 1. november hvert år.

Samlet beløp til fordeling er kr 1.150.000.

Lenke: Informasjon

Lenke: Søknadsskjema

Det er også mulig å søke om midler via kulturminne fondet

Lenke: Kulturminnefondet

Sist oppdatert 08.10.19 - 10:53 av Martin Brunvatne