Kontrollutvalget

Kontrollutvalg

Her finner du beskrevet oppgavene til kontrollutvalget, innkallinger og referater fra møtene.

Kontrollutvalget har iflg. Forskrift om kontrollutvalg §19 lukkede møter. Innkallinger og referater er offentlige om ikke unntak er hjemlet i lov.

Rogaland Kontrolutvalgssekretariat er saksbehandler og sekretær for kontrollutvalget.

Sentralbord/Jane D. Idland, tlf 51 33 65 90
Per Kåre Vatland, tlf. 51 33 65 91
Wencke S. Olsen, tlf 51 33 65 92
E-mail: postmottak.rks@sandnes.kommune.no

Kontrollutvalget i Sokndal:

May Lis Tengesdal -leder
Arild Løvås -nestleder
Tordis Stenberg
Simen Paulsen Løvås
Håvard Midtbø

Varamedlemmer:
Sølvi-Oline Edland Omdal
Vidar Ørmen
Atle Støle
Liv Ingrid Torkelsen
Olav Egeli

For sakspapirer og protokoller fra og med 2018 - trykk her

Følgende rapporter fra Rogaland Revisjon  IKS kan leses her:

Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Forvaltningsrevisjon av budsjettstyring 2012

Mer informasjon om kontrollutvalgets oppgaver

Sist oppdatert 06.02.18 - 13:17 av Eline Nesvåg