Kontaktperson

Hilde Å. Ougendal
Økonomikonsulent
Tlf. 51 47 06 22

Digital sykmelding fra 15.1.2018

Digital sykmelding fra 15.18.201
Fra 15.1.2018 skal du levere sykmeldingen din digitalt. Du får en SMS eller e-post fra NAV med en lenke kort tid etter at du er blitt sykmeldt. Hvis du klikker på lenken og logger inn på nav.no, blir du sendt direkte til «Ditt sykefravær». Der finner du sykmeldingen din, pluss nyttig informasjon om hva som skjer under sykefraværet.

Fra nav.no skal du sende sykmeldingen til Sokndal kommune. Inne på «Ditt sykefravær» vil du bli guidet gjennom stegene. Sokndal kommune finner sykmeldingen din i Altinn og sender den videre til leder m/personalansvar som har ansvar for å følge deg opp mens du er sykmeldt.

Innholdet er det samme som i papirversjonen, det vil si at diagnosen din ikke er synlig for arbeidsgiveren din. Du kan se mer om dette inne på Ditt Sykefravær, under punktet «Dette får arbeidsgiveren din se».

Har du flere arbeidsgivere, må legen skrive en sykmelding til hver av dem. Det gjelder også den tradisjonelle sykmeldingen på papir.

Melding om fravær til Sokndal kommune
Det er ingen endringer vedr. melding til Sokndal kommune. Du kan ikke sende sms eller e-post men skal som før kontakte din leder muntlig / pr. telefon og gi beskjed om at du er sykmeldt.

Del D av sykmeldingen
Nav sender deg en lenke der du fyller ut opplysningene som trengs for å beregne sykepengene dine. Dette gjøres når sykmeldingsperioden er ferdig.

Pålogging Ditt NAV
For å kunne logge deg inn på Ditt NAV, trenger du BankID, Buypass eller Commfides. BankID får du fra banken din. Hvis du ikke har eller kan skaffe noen av delene, må du fortsatt levere sykmeldingen din på papir.

Les mer om innlogging på nav.no

Har du spørsmål må du bare ta kontakt med Lønn/personal

Sist oppdatert 05.01.18 - 12:57 av Eline Nesvåg