Kontakt oss

Sokndal Kommune

Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Tlf: 51 47 06 00 - Faks: 51 47 06 01
Brannvakt: 900 86 379
postmottak@sokndal.kommune.no

Åpningstider: 07.30 - 15.00
Org.nr. 964 965 692

Administrasjon

Aud Marit Bjørnø
Personalsjef
Tlf. 51 47 06 08
Send e-post
Monica Bru
Kontormedarbeider
Tlf. 51470600
Send e-post
Karl Johan Engelhart Olsen
Rådmann
Tlf. 51470607
Send e-post
Anders Grøndahl
IKT-Rådgiver
Tlf. 51 47 06 59
Send e-post
Nils Jacobsen
Næringssjef
Tlf. 51 47 06 16
Send e-post
Jane Brit Kapstad
Konsulent
Tlf. 51 47 06 04
Send e-post
Erling Mjølhus
IKT rådgiver
Tlf. 51 47 06 11
Send e-post
Eline Nesvåg
Konsulent
Tlf. 51 47 06 02
Send e-post
May Lene Vestbøstad
Politisk sekretær
Tlf. 51 47 06 09
Send e-post

Barnevernstjenesten

Tove Ørsland
Barnevernsleder
Tlf. 51 46 84 01
Send e-post

Biblioteket

Jorunn Hegdal
Biblioteksjef
Tlf. 51 47 07 10
Send e-post
Inger Ougendal
Kontormedarbeider
Tlf. 51 47 07 10
Send e-post

Helsestasjon

Siw Tollefsen
Ledende helsesøster
Tlf. 51 47 06 85
Send e-post
Edel Karin Waage
Sykepleier
Tlf. 51 47 06 91
Send e-post

Jordmortjeneste

Inger B. Lundø
Jordmor
Tlf. 51 47 06 84
Send e-post

NAV

Aud Bøe Støle

Tlf. 55 55 33 33
Send e-post
Inghild Liland

Tlf. 55 55 33 33
Send e-post
Jørgen Orlin

Tlf. 55 55 33 33
Send e-post
Geir Tore Tengesdal

Tlf. 55 55 33 33
Send e-post

Omsorg / Helse og velferd

Gaute Frøyland
Kommunalsjef Omsorg/ Helse og velferd
Tlf. 51 47 06 14
Send e-post
Sigmund Hadland jr.
Helse- og velferdsleder
Tlf. 51 47 06 86
Send e-post
Elisabeth Omdal
Konsulent
Tlf. 51 47 04 72
Send e-post
Anita Stene
Fagutvikler
Tlf.
Send e-post
Lene Longfjeld Østebrøt
Omsorgsleder
Tlf. 51470475
Send e-post

Oppvekst- og kulturetat

Tone Eikeland
Oppvekst- og kulturkonsulent
Tlf. 51 47 06 06
Send e-post
Bess Grastveit
Prosjektleder
Tlf. 51 47 06 41
Send e-post
Øystein Løvø
Kommunalsjef Oppvekst- og kultur
Tlf. 51 47 06 40
Send e-post
Selmer Simonsen
Rektor kulturskolen
Tlf. 51 47 06 42
Send e-post
Johannes Sirevåg
Pedagogisk veileder
Tlf. 51 47 06 43
Send e-post

Psykiatritjenesten

Ellen Birkeland
Sykepleier
Tlf. 400 21 241 / 51 47 06 67
Send e-post
Monika Laupstad
Sykepleier
Tlf. 482 86 490 / 51 47 06 68
Send e-post
Henriette Lorentzen
Ruskonsulent
Tlf. 404 12 747
Send e-post
Susana Nascimento
Kommunepsykolog
Tlf. 51 47 06 68
Send e-post
Linda Øvestad Olsen
Koordinator for barn og unge
Tlf. 51 47 06 69
Send e-post

Sokndal skole

Karen Arnø Grastveit
Rektor Sokndal skole
Tlf. 51 47 07 14
Send e-post

Teknikk- og miljøetat

Martin Brunvatne
Prosjektingeniør
Tlf. 51 47 06 34
Send e-post
Erik Gotfredsen
Byggesaksbehandler
Tlf. 51 47 06 36
Send e-post
Jan Ove Grastveit
Fagleder Vann & Avløp
Tlf. 51 47 06 32
Send e-post
Dagfinn Mydland
Avd. leder driftsavd./Varabr.sjef
Tlf. 400 21 784
Send e-post
Linda Lindås Mydland
Saksbehandler / Kart matrikkel
Tlf. 51 47 06 33
Send e-post
Margit Åreskjold
Kommunalsjef teknikk- og miljø
Tlf. 51470631
Send e-post
Rita Ørsland
Plan- og miljørådgiver
Tlf. 51 47 06 30
Send e-post

Økonomikontor

Siri Edland
Økonomisjef
Tlf. 51 47 06 20
Send e-post
Turid T. Krone
Økonomikonsulent
Tlf. 51 47 06 21
Send e-post
Karen M. Mydland
Økonomikonsulent/skatteoppkrever
Tlf. 51 47 06 23
Send e-post
Hilde Å. Ougendal
Økonomikonsulent
Tlf. 51 47 06 22
Send e-post
Sist oppdatert 22.11.12 - 14:51 av Papirfly Superadmin