Planer for Sokndal kommune

Her finner du ulike planer for Sokndal kommune

Beredskapsplan for Sokndal kommune vedtatt av ks 18/9-17 sak 44/17

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018- 2021 vedtatt 11.12.2017

Arkivplan for Sokndal kommune

Sist oppdatert 10.01.18 - 13:21 av Eline Nesvåg