Møteplan 2018

Møtedato Tidspunkt Merknader
Mandag 12.februar Kl. 13.00
Mandag 16.april Kl. 13.00 Kan bli endret
Mandag 11. juni Kl. 13.00 Går ut om få saker
Mandag 17. september Kl. 13.00
Mandag 19. november Kl. 13.00

Sist oppdatert 11.10.17 - 11:11 av Eline Nesvåg