Valg 2015

Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn

Du kan nå undersøke om du står i kommunens manntall til Kommunestyre- og fylkestingsvalget 14. september 2015:

Kommunestyre- og fylkestingvalget 2015 - Tidligstemmegivning

Ordinær forhåndsstemmegivning starter 10. august og varer til 11. september 2015. Dersom du vet at du ikke kan stemme i dette tidsrommet, og heller ikke på valgdagen, kan du fra 1. juli henvende deg til kommunen og be om å få stemme.

Forhåndsstemming

Den 10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Du kan forhåndsstemme fram til og med 11. september.

Godkjente valglister - offentlig ettersyn

Valgstyret i Sokndal godkjente de innkomne listeforslagene i møtet 4/5-15.