Valg 2019

Valgstyrets møtebok for Kommunestyrevalget 2019

Oversikt over Valgstyrets møtebok for Kommunestyrevalget 2019.

Kommunestyrevalget i Sokndal 2019 - valgte kandidater og vararepresentanter

Se vedlagte oversikt. 2 stjerner betyr valgt representant. 1 stjerne betyr vararepresentant.

Åpningstid valglokaler

Vi minner om at valglokalene stenger: · Åna-Sira stemmekrets kl. 1900 · Hauge stemmekrets kl. 2000

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kunngjøring om stemmegivningen på valgdagen

Snart valg – bruk stemmeretten!

Husk at du kan endre på stemmeseddelen.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - hjemmestemming

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme hjemme.

Kunngjøring om forhåndsstemmegivning på Solbø og Bøsenteret

For beboere og besøkende på institusjonene vil det bli mulighet for å avlegge forhåndsstemme ved Bøsenteret og Solbø sjukeheim

Forhåndsstemmegivning og ambulerende stemmemottak

Innenriks velgere som ønsker å avgi forhåndsstemme, kan gjøre det i tidsrommet 12. august – 6. september 2019.

Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn

Du kan nå undersøke om du står i kommunens manntall til Kommunestyre- og fylkestingsvalget den 9. september 2019.

Du kan stemme fra 1. juli.

Dersom du ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan du komme innom servicekontoret og stemme allerede fra 1. juli.

Godkjente valglister - offentlig ettersyn

De godkjente listeforslagene (de offisielle valglistene) til kommunestyrevalget 9. september 2019 legges med dette ut til offentlig gjennomsyn, jf. valgloven § 6-7.

Listeforslag

Sokndal kommune har fått inn listeforslag fra Sokndal Listo, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre, Kristelig folkeparti og Arbeiderpartiet.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget mandag 09. september 2019

Valgdagen for Kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 blir mandag 9. september 2019.