Søknad helse- og omsorgstjenester

Det er et felles søknads-skjema for helse- og omsorgstjenester, som feks hjemmesykepleie, matombringing, hjemmehjelp, trygghetsalarm, dagsenter, korttidsopphold, psykiske helsetjenester, osv.

I søknaden er det viktig at du forsøker å forklare hva som er viktig for deg, og at du beskriver hva du har behov for bistand til, og hva du kan mestre selv.

Vi vil ta kontakt med deg for en kartleggingssamtale / vurderingsbesøk. Ut fra en faglig helhetsvurdering vil kommunen tildele den / de tjenester som saksbehandler vurderer er nødvendig for at du skal få et forsvarlig helsetilbud. 

Søknadsskjema (PDF, 286 kB)