Kroppsøving i Rekefjord

Elever på 10. trinn hadde kroppsøving ute 30. august