Informasjon om ferie

Sokndal kommune har ferieutbetaling i juni  

Opptjening av feriepenger

Ansatte får 12% feriepenger av grunnlaget for i fjor og vil bli trukket for 5 uker ferie. Ansatte over 60 år får 14,3% feriepenger av grunnlaget for i fjor og blir trukket for 6 uker ferie. Grunnlaget står på lønnsoppgaven / lønnsslippen.

 

Utbetaling av feriepenger

Utbetaling av feriepenger skjer i juni. Du finner også hvor mye feriepenger du får utbetalt på Min side Visma Enterprise under fanen Meg Selv – Personalia. Åpne fanen Ferie 20.... og du vil se hvor mye feriepenger du har til gode. Når ferien utbetales i juni nullstilles beløpet. Det kommer oppdatert beløp i januar neste år.

 

Trekk i lønn for ferie

Ansatte har ikke betalt for ferien. Det trekkes derfor for 5 uker, og 6 uker for de over 60 år på juni lønna, samtidig som du får feriepengene utbetalt.

 

Fordeler

Det gode med denne ordningen er at vi kan ta ferie hele kalenderåret med full lønn dersom vi er trukket i juni. Det er den stillingsprosenten den enkelte har i juni, som sier noe om hvor mange ”ferietimer” vi kan ta med full lønn. Pass på dersom du endrer stillingsstørrelse i løpet av året.

 

Ønsker du mer informasjon kan du gå inn på disse sidene. Det henvises også til ferieloven. 

Ferie hefte for Sokndal kommune (PDF, 706 kB)

Ferieutbetaling ansatte i Sokndal kommune sommeren  (PDF, 155 kB)

 

Du finner informasjon om hvordan du fører ferie og søker om overføring på Visma Enterprise Plus. Velg spørsmålstegnet og video

Hvordan registrere en feriesøknad

Hvordan redusere antall feriedager

Kontakt oss

Lønn- og personalkontor
E-post
Telefon 51 47 06 00