Søknad om overføring eller redusering av ferie

Frist for søknad om mindre avvikling av ferie er 31. mai

Du finner informasjon om hvordan du søker i Visma Enterprise Plus. Velg spørsmålstegn nede på siden og Video - Hvordan redusere antall feriedager ?

Da får du informasjon om hvordan redusere antall feriedager og vedlikehold av feriesaldo på web