Sokndal kommune

Informasjon til ansatte om koronavirus

Informasjon til ansatte om koronavirus

Det er stadig endringer som kommer vedr koronaviruset og det er viktig at ansatte oppdaterer seg med siste informasjon.

 

Leser innholdet i Restriksjoner for ansatte i Sokndal kommune nøye.

 

Siste oppdatering pr.  5. juli 2021 

Ansattrestriksjoner versjon 19 (PDF, 708 kB)

 

Føring av fravær for ansatte vedrørende koronaviruset i Visma Enterprise. Trykk her.

 

Endring av tjenestepensjon for pensjonert helsepersonell vedr koronaviruset Trykk her

Personalforsikring ved korona virus

Er ansatte dekket av yrkesskadeforsikringen ved hjemmekontor?
Ja. Definisjonen på yrkesskade er at skaden må ha skjedd under utøvelse av arbeid, i arbeidstiden, på arbeidsstedet.
Ved pålagt hjemmekontor er arbeidsstedet midlertidig flyttet til hjemmet, og yrkesskadeforsikringen gjelder også her under utøvelse av arbeid. 
Andre skader som måtte skje i hjemmet når den ansatte ikke utfører jobben sin, regnes ikke som yrkesskade. 

Det kan i noen tilfeller være vanskelig å vurdere om en skade har skjedd under utøvelse av arbeid eller i fritid. Slike skadetilfeller vurderes individuelt.
Dersom virksomheten også har en kollektiv fritidsulykkesforsikring for sine ansatte, vil den fange opp hendelser som ikke er definert som yrkesskade.

Gjelder elevulykkesforsikringen ved hjemmeskole?
Kommuner og fylkeskommuner har en lovpålagt ulykkesforsikring som gjelder for elever i grunnskolen og videregående skole. Forsikringen gjelder i skoletiden og ved aktiviteter i skolens regi, når lærer deltar.

For elever som nå er pålagt hjemmeskole, gjelder forsikringen når de utfører skolearbeid og aktiviteter i skolens regi, hjemme.

For elever i yrkesfag gjelder forsikringen under arbeidspraksis i bedrift. Når yrkesfagelever ikke lenger kan opprettholde arbeidet på praksisplassen på grunn av permittering eller pålagt hjemmeskole, gjelder forsikringen for de aktivitetene som skolen eller læreren fortløpende avtaler med eleven.

Gjelder personalforsikringene for ansatte som er permittert?
Ja. Ansatte som er permittert er fremdeles å anse som ansatte, og omfattes av arbeidsgivers forsikringer også i permitteringsperioden. 
Yrkesskadeforsikringen gjelder bare når den ansatte er i arbeid, og vil ikke gjelde for permitterte.

Yrkesskadeforsikring for personer som ikke er ansatt i kommunen 
På grunn av koronaepidemien oppfordrer mange kommuner nå frivillige til å melde seg til tjeneste, for å øke kapasiteten på nødvendige oppgaver.

Personer som stiller opp og gjør samme arbeid som kommunens ansatte, er dekket av yrkesskadeforsikringsloven. D

Kontakt oss

Lønn- og personalkontor
E-post
Telefon 51 47 06 00
Til toppen