Tjenestepensjon for helsepersonell endring vedr. Koronavirus

Sykepleiere og annet helsepersonell som får tjenestepensjon fra KLP, kan fra fredag 13. mars og frem til 1. november jobbe så mye de vil uten at det har betydning for pensjonen deres om de vil bidra i kampen mot koronaviruset.

 

Kontakt oss

Lønn- og personalkontor
E-post
Telefon 51 47 06 00