Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Egenmelding

Veiledning i bruk av egenmeldt fravær til arbeidstaker

Levering av egenmeldinger og omsorg/sykt barn i forbindelse med koronaviruset

 

Melding om fravær til Sokndal kommune
Ansatt må gi melding om fravær til nærmeste leder. Du kan ikke sende sms eller e-post men skal som før kontakte din leder muntlig / pr. telefon og gi beskjed om at du er syk eller har sykt barn. Husk å levere egenmelding første dag du er på arbeid.

Ansatte skal sende egenmelding via Visma Enterprise. Logg inn på Min Side, velg fanen Meg selv og personalskjema. Velg NY – Nytt fravær. Husk å lagre og sende fraværet når det er registrert. Du kan sjekke dette ved å velge liste og saksgang. Da får du oversikt på om du har sendt det videre i systemet.

 

Ansatte med arbeidssted Soknatun må også gi beskjed til sentralbord.

 

Ansattemed arbeidssted Sokndal skole / SFO må også gi beskjed til skolekontoret

 

Ansatte i pleie/helse- og velferd skal ringe og gi beskjed om fraværet:

Dagvakt: Helst dagen før

Kveldsvakt: Senest kl 12.00 samme dag

Nattevakt: Senest kl 12.00 den dagen du skulle ha startet nattevakten

Dagarbeid: Senest innen arbeidsdagens start

Ansatte i pleie/helse- og velferd kan levere egenmeldingen manuelt t.o.m. 31.05.2020. Etter 01.06.2020 skal alle egenmeldinger leveres via Visma Enterprise.

Egenmelding skal senest levere første dag de er tilbake på arbeid.

Hvis du uteblir fra jobben uten å gi beskjed, regnes dette som ureglementert fravær.

 

Kontakt oss

Lønn- og personalkontor
E-post
Henning Årstad
Lønn og personalkonsulent
E-post
Telefon 51 47 06 21
Hilde Årrestad Ougendal
Lønn og personalkonsulent
E-post
Telefon 51 47 06 22
Til toppen