Veiledning i bruk av egenmeldt fravær til arbeidstaker

Slik melder du fra om fravær

Du skal ringe nærmeste leder. SMS / beskjed til kollegaer skal ikke benyttes.

Fravær skal meldes i god tid. Det vil si:

  • Dagarbeid: senest ved arbeidsdagens start (før klokken 07.30)
  • Kveldsarbeid: senest kl 12.00 samme dag
  • Nattevakt: senest kl 12.00 den dagen du skal starte vakten
  • Dagvakt: helst dagen før

Hvis du er borte fra arbeid uten å gi beskjed regnes dette som ureglementert fravær. Du risikerer da skriftlig advarsel og trekk i lønn.

Du har medvirkningsplikt i henhold til Arbeidsmiljøloven og det forventes at du har en dialog med nærmeste leder under hele perioden for fraværet. Du skal også melde i fra til leder hvis det er fare for fremtidig sykefravær slik at en drøfte muligheten for midlertidig tilrettelegging.

Egenmelding skal senest levere første dag du er tilbake på arbeid via Visma Enterprise Plus

 

Du finner brukerveiledning på Visma Enterprise Plus. Velg spørsmålstegn og video

Hvordan registrere fravær på web

NB! Husk å legge inn antall timer når du leverer egenmelding, velferdspermisjoner m.m.

 

 

 

 

Kontakt oss

Lønn- og personalkontor
E-post
Telefon 51 47 06 00
Henning Årstad
Lønn- og personalkonsulent
E-post
Telefon 99 08 48 69
Hilde Årrestad Ougendal
Lønn- og personalkonsulent
E-post
Telefon 99 08 03 14