Egenmelding

Veiledning i bruk av egenmeldt fravær til arbeidstaker

Melding om fravær til Sokndal kommune
Ansatt må gi melding om fravær til nærmeste leder. Du kan ikke sende sms eller e-post men skal som før kontakte din leder muntlig / pr. telefon og gi beskjed om at du er syk eller har sykt barn. Husk å levere egenmelding første dag du er på arbeid.

Ansatte skal sende egenmelding via Visma Enterprise. Logg inn på Min Side, velg fanen Meg selv og personalskjema. Velg NY – Nytt fravær. Husk å lagre og sende fraværet når det er registrert. Du kan sjekke dette ved å velge liste og saksgang. Da får du oversikt på om du har sendt det videre i systemet.

 

Ansatte med arbeidssted Soknatun må også gi beskjed til sentralbord.

 

Ansattemed arbeidssted Sokndal skole / SFO må også gi beskjed til skolekontoret

 

Ansatte i pleie/helse- og velferd skal ringe og gi beskjed om fraværet:

Dagvakt: Helst dagen før

Kveldsvakt: Senest kl 12.00 samme dag

Nattevakt: Senest kl 12.00 den dagen du skulle ha startet nattevakten

Dagarbeid: Senest innen arbeidsdagens start

Ansatte i pleie/helse- og velferd leverer egenmeldingen manuelt som før, første dag de er tilbake på arbeid.

Hvis du uteblir fra jobben uten å gi beskjed, regnes dette som ureglementert fravær.

 

Kontakt oss

Lønn- og personalkontor
E-post
Henning Årstad
Lønn og personalkonsulent
E-post
Telefon 51 47 06 21
Hilde Årrestad Ougendal
Lønn og personalkonsulent
E-post
Telefon 51 47 06 22
Til toppen