Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Fravær vedr. Koronavirus

Fravær vedr. Koronavirus

Fraværsregistrering i Visma Enterprise for ansatte

Egenmeldinger registreres på fraværskode 110 som tidligere.

Fravær vedr. omsorg for barn, her brukes fraværs kode 191 sykt barn omsorgspenger vedr korona virus og vanlig kode 190 sykt barn dersom det ikke gjelder korona virus.

Dokumentasjon

Egenmelding kan være et alternativ til sykmelding. Arbeidsgivere kan gi ansatte rett til å bruke egenmelding for hele arbeidsgiverperioden. Ansatte i Sokndal kommune kan levere egenmelding i hele arbeidsgiverperioden, det vil si 16 kalenderdager.

Etter at arbeidsperioden på 16 kalenderdager er over må fraværet dokumenteres med sykmelding. Arbeidstaker må ta kontakt med lege for å få sykmelding. Dette gjelder også ved isolasjon i karantene.

 

For mer informasjon trykk her (DOCX, 80 kB)

Se også veiledning i bruk av egenmelding som ellers brukes trykk her

Til toppen