Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Langtidssykemeldte arbeidstakere

Langtidssykemeldte arbeidstakere

Dette reglementet ble vedtatt i administrasjonsutvalget 15.10.2019 

Dette skal være en veileder til hjelp for den ansatte og leder med personalansvar i forbindelse med langtidssykemelding. I forkant av dette skal det være gjennomført dialogmøter både med den ansatte, NAV og arbeidsgiver.

Det vises også til sykefraværplakaten for Sokndal kommune.

Kontakt oss

Lønn- og personalkontor
E-post
Til toppen