Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Reisestipend for studenter

Reisestipend for studenter

Er du heltidsstudent ved et universitet eller en høgskole?

Da kan du få kr. 5.000,- i reisestipend pr. skoleår dersom du forblir folkeregistrert i Sokndal kommune gjennom studietiden. 

Klikk for stort bildeOrdningens formål 

Studenter ved universiteter og høgskoler forblir folkeregistret i Sokndal kommune slik at de blant annet beholder stemmerett ved kommunevalg, og kommunen beholder viktige innbyggere som vil være med på å bygge fremtidens kommune

Hvem kan søke 

Du er heltidsstudent ved et universitet eller høgskole
og
Du har folkeregistrert adresse i Sokndal kommune gjennom studieåret 

Om søknaden 

Det er kun mulig å søke om støtte en gang pr. skoleår
Reisestipendet utbetales for et helt skoleår av gangen, ikke semestervis 
Du må ha betalt semesteravgift for minst et semester, og kunne dokumentere dette
Du må kunne dokumentere din studentstatus 

Når blir stipendet utbetalt 

Stipendet utbetales i løpet av 1. kvartal 2020. 

Merk:

Ufullstendige søknader kan bli avslått.

Manglende innsendt dokumentasjon innen fristen kan medføre bortfall av innvilget stipend
 

Søknadsskjema for 2020 blir lagt ut i okt/nov 2020. 

Til toppen